Tillgänglighetsutlåtande

FINENTRYs tillgänglighetsutlåtande

finentry.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). HUS (Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt / Helsinki University Hospital) ansvarar för denna onlinetjänst. Vi vill att så många användare som möjligt ska kunna använda den digitala tjänsten.

Detta tillgänglighetsutlåtande berör webbplatsen finentry.fi. I detta utlåtande berättar vi om tillgänglighetsstatus och hur du kan ge oss feedback om tjänstens tillgänglighet. 

Tillgänglighetsstatus

Tillgängligheten för denna digitala tjänst har utvärderats av webbplatsutvecklaren Into-Digital i december 2020.  Enligt utvärderingen uppfyller webbplatsen de tillgänglighetskriterier som lagen kräver för AA-nivå (WCAG 2.1).

Feedback om tillgänglighet

Vi tar gärna emot feedback och förbättringsförslag gällande webbplatsens tillgänglighet. Du kan mejla ditt förslag till oss på finentry@hus.fi. Skriv i meddelandet vilken sida du hänvisar till (www-adress) och beskriv problemet så tydligt du kan.

Tillsynsmyndighet

Vid upptäckt av tillgänglighetsproblem på sidan gör en anmälan först till administratören av webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar för svar. Om du inte är nöjd med svaret du får eller inte får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland. Läs mer om hur du gör en anmälan och hur den behandlas på regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enhet för tillgänglighetskontroll

www.tillganglighetskrav.fi/

saavutettavuus@avi.fi

tel 0295 016 000 (växel)

Utlåtande upprättats 10.12.2020.