Feedback

Vad gäller din feedback?

FINENTRY-tjänsten definieras i enlighet med direktiv som uppdateras av hälsomyndigheterna i Finland. Observera att information om ändringar i direktiven kan uppdateras i FINENTRY-tjänsten i efterhand. Aktuella anvisningar finns på THL:s webbplats..

Observera att FINENTRY-tjänsten inte beaktar gränsmyndigheternas anvisningar eller restriktioner för inresa. Se gränsmyndigheternas anvisningar på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Vid andra frågor eller feedback om FINENTRY-tjänsten kan du kontakta FINENTRY-teamet per e-post: finentry@hus.fi. Feedback kan skickas till FINENTRY-teamets e-post på finska, svenska och engelska.