Feedback

Vad gäller din feedback?

Kontakta FINENTRY-supporten via supportformuläret. Tjänsten är tillgänglig på finska och engelska.

FINENTRY-tjänsten definieras i enlighet med direktiv som uppdateras av hälsomyndigheterna i Finland. Observera att information om ändringar i direktiven kan uppdateras i FINENTRY-tjänsten i efterhand. Aktuella anvisningar finns på THL:s webbplats..

Observera att FINENTRY-tjänsten inte beaktar gränsmyndigheternas anvisningar eller restriktioner för inresa. Se gränsmyndigheternas anvisningar på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Om provresultatet inte kommit senast 48 timmar efter provtagning kan du fråga efter det på det telefonnummer som finns i patientanvisningen som ges på provtagningsplatsen. Telefonnumret är endast avsett för förfrågningar om provresultat från test som bokats via FINENTRY-tjänsten.

Vid andra frågor eller feedback om FINENTRY-tjänsten kan du kontakta FINENTRY-teamet per e-post: finentry@hus.fi. Vi svarar på feedback inom 1–3 vardagar, så i brådskande fall rekommenderar vi att du kontaktar FINENTRY-supporten via supportformuläret. Feedback kan skickas till FINENTRY-teamets e-post på finska, svenska och engelska.