Mer information om FINENTRY-tjänsten

Syftet med FINENTRY-tjänsten är att göra det smidigare att komma till Finland under coronapandemin.

Det lönar sig att använda tjänsten då den digitala tjänsten påskyndar inresan och gör det smidigare att boka tid till ett kostnadsfritt coronavirustest i Finland.

I FINENTRY-tjänsten kan du till exempel:

  • boka tid till coronavirustest i Finland
  • få ett sms med anvisningar för hur du anländer till testet
  • få ett sms med resultatet av coronavirustestet

Observera att man inte får något särskilt coronatestintyg för coronatest som bokats via FINENTRY-tjänsten.

Läs mer om tjänsten:

I FINENTRY-tjänsten beaktas olika resenärsgrupper, så som

  • finska medborgare och personer som är permanent bosatta i Finland som återvänder från utlandet
  • personer som anländer till Finland för arbete eller studier
  • fritidsresenärer.

Dessutom anpassar tjänsten olika förfaranden beroende på avreselandets coronavirussituation och resans längd.

Tjänsten är inte tillgänglig för transferpassagerare som fortsätter direkt till ett tredje land utan att lämna Helsingfors-Vanda flygplats.

FINENTRY-tjänsten publiceras först på finska, svenska och engelska och därefter stegvis på flera olika språk.

I FINENTRY-tjänsten frågas resenären om symtom som eventuellt kan tyda på coronavirussmitta, samt grundläggande information om resan, så som:

  • avreseland
  • resans längd
  • syfte med resan.

Baserat på dessa svar bedöms risken för coronavirusets spridning.

Resenären får via tjänsten veta vilka riktlinjer hen bör följa vid ankomst till Finland. Informationen baseras på en tre nivåers riskbedömning. Om risken är låg behövs inget coronavirustest och frivillig karantän.

Tjänsten frågar också efter telefonnummer, planerad vistelseort i Finland, samt inkvarteringstyp. Denna information behövs för att meddela om resultatet för coronavirustestet (med SMS), samt för anvisningar för karantän om testresultatet är positivt.

Läs mer om skydd av personuppgifter här.

Fortsätt till FINENTRY-tjänsten här.