Frågor och svar

Frågor och svar

FINENTRY är en digital tjänst som gör resandet till Finland och coronavirustestandet vid inresa smidigare.

I FINENTRY-kan den inresande

  • redan före eller under resan kartlägga anvisningarna för hur man ska agera vid resa till Finland
  • få individuella anvisningar för åtgärder och vid behov coronavirustest
  • boka en tid för ett kostnadsfritt coronavirustest i Finland
  • få anvisningar för hur man tar sig till testet
  • få resultatet av coronavirustestet.

Den inresande kan i sin telefon visa en sammanfattningsvy från sitt användarkonto i FINENTRY och på så sätt påskynda saker och ting vid gränsen vid ankomst till Finland.

Tjänsten uppdateras enligt anvisningar från finska myndigheter och gör det smidigare att få aktuella anvisningar. Tjänsten fungerar i webbläsare och är frivillig och kostnadsfri.

Här kommer du till FINENTRY-tjänsten.

Riktlinjerna för resenärer uppdateras för varje land enligt smittspridningen och smittorisken av coronaviruset. Du kan läsa anvisningarna här.

Coronatestet som gjorts i avreselandet måste vara negativt och taget inom de senaste 72 timmarna. Intyget måste innehålla den testade personens namn och födelsedatum, diagnostisk metod som använts vid provtagningen, tidpunkt för testet, samt vilket laboratorie eller vilken hälsomyndighet eller annan nationell myndighet som beviljat intyget.

Tiden räknas från och med ankomsten i landet.

Intyget över negativt coronatest som transportbolaget kräver ska ha tagits tidigast 72 timmar före ombordstigning på flyget eller fartyget till Finland.

Du behöver inte ta ett coronavirustest när du kommer till Finland om du har ett intyg på att du fått en hel serie coronavaccinationer och det gått minst två veckor sedan den sista vaccinationen. I FINENTRY-tjänsten får du personliga anvisningar för hur du bör göra. Närmare anvisningar: Resor och coronaviruspandemin (THL). 

Om du har intyg på att du tidigare har varit smittad av covid-19 behöver du inte ta ett coronavirustest eller sätta dig i frivillig karantän i Finland. Intyget för tidigare covid-19 smitta ska innehålla personens namn och födelsedatum, plats som beviljat intyget, samt datum och läkarens underskrift, stämpel eller dylik bekräftelse. I detta fall ska man ha haft COVID-19 för mindre än sex månader sedan.

Om testet som tagits i Finland visar sig vara positivt kommer en representant från enheten för infektionssjukdomar att ringa dig med anvisningar.

FINENTRY-tjänsten är avsedd för resenärer som kommer till Finland och det går inte att få ett särskilt coronatestintyg för coronatest som bokats via tjänsten. Innan du reser utomlands kan du boka ett coronavirustest hos privata hälso- och sjukvårdsleverantörer och be om ett coronatestintyg för att resa.

Ett kostnadsfritt intyg på engelska över ett negativt resultat från coronatest utfört av HUS, Kymsote, Eksote eller Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt kan laddas ner från tjänsten MinCoronainfo. Tjänsten är avsedd för finska medborgare och kräver stark identifiering med bankkoder eller mobil-ID.

Tidpunkterna för FINENTRY-provtagning uppdateras i tjänsten ca 7 dagar i förväg, dvs. du kan boka tid högst en vecka i förväg.

Ja, ett coronavirustest i Finland som bokas via FINENTRY-tjänsten är kostnadsfritt. 

FINENTRY-coronatestplatser finns på olika håll i Finland. Observera dock att det inte finns FINENTRY-coronatestplatser i alla kommuner. I FINENTRY-tjänsten får du personliga anvisningar för hur du ska göra.