Frågor och svar

Frågor och svar

Riktlinjerna för resenärer uppdateras för varje land enligt smittspridningen och smittorisken av coronaviruset. Du kan läsa anvisningarna här.

Coronatestet som gjorts i avreselandet måste vara negativt och taget inom de senaste 72 timmarna. Intyget måste innehålla den testade personens namn och födelsedatum, diagnostisk metod som använts vid provtagningen, tidpunkt för testet, samt vilket laboratorie eller vilken hälsomyndighet eller annan nationell myndighet som beviljat intyget.

Tiden räknas från och med ankomsten i landet.

Inresande som fått coronavaccination berörs för närvarande av samma anvisningar som de som inte vaccinerats. I FINENTRY-tjänsten får du personliga anvisningar om vad du ska göra.

Om du har intyg på att du tidigare har varit smittad av covid-19 behöver du inte ta ett coronavirustest eller sätta dig i frivillig karantän i Finland. Intyget för tidigare covid-19 smitta ska innehålla personens namn och födelsedatum, plats som beviljat intyget, samt datum och läkarens underskrift, stämpel eller dylik bekräftelse. I detta fall ska man ha haft COVID-19 för mindre än sex månader sedan.

Om testet som tagits i Finland visar sig vara positivt kommer en representant från enheten för infektionssjukdomar att ringa dig med anvisningar. Hälsovårdsmyndigheten i Finland har rätt att besluta om en 14-dagars karantän för en person som smittats av coronaviruset.