Coronavirustest

Coronavirustestning i Finland

Syftet med coronavirustestning är att hindra smittspridningen av coronaviruset och vid behov arrangera vård.

Du kan boka tid till coronavirustest i Finland via FINENTRY-tjänsten Coronavirustestet som görs i Finland är kostnadsfritt för anländande resenärer. Testtid kan bokas högst 7 dagar i förväg.

I till exempel Helsingforsregionen finns det ungefär 50 platser för coronavirusprovtagning. Det finns en provtagningspunkt för coronaviruset även på Helsingfors-Vanda flygplats för de som anländer med flyg och behöver ta ett test direkt vid ankomst.

Provtagningen för coronaviruset sker med en sticka antingen i svalget eller näsan.

Du får resultatet av coronavirustestet via SMS inom ungefär ett dygn.

  • Om testet som tagits i Finland visar sig vara positivt kommer en representant från enheten för infektionssjukdomar att ringa dig med anvisningar.

Officiell karantän

En officiell karantän är ett myndighetsbeslut som ges av en smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan bestämma att en symtomfri person ska försättas i karantän om personen har exponerats för coronavirus. Längden på karantänen är i regel 14 dagar. Den officiella karantänen kan inte förkortas med hjälp av coronatest. Mer information om karantän hittar du här.

 

Isoleringen

Isolering innebär att en person som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. På detta sätt vill man undvika eventuell fortsatt smittspridning. Personen kan vara isolerad på sjukhus eller i hemmet.