Välj alternativet nedan som bäst beskriver din situation:

En finsk medborgare eller en person som är permanent bosatt i Finland har rätt att återvända till Finland även under coronavirusepidemin. Också familjemedlemmar till en finsk medborgare får komma in i landet oavsett sitt eget medborgarskap.

För att hindra smittspridningen av coronaviruset i Finland används bl.a. följande:

 • coronavirustest
 • frivillig karantän
 • karantän efter myndighetsbeslut

Behovet av dessa avgörs individuellt för varje inresande.

Riktlinjerna för coronavirustest och frivillig karantän baseras på en riskbedömning som påverkas av:

 • coronavirusepidemins situation i avreselandet
 • syftet med och längden av resan
 • eventuella symtom.

Det krävs inget coronavirustest och en frivillig karantän om du anländer till Finland från ett land där smittspridningen av coronaviruset är lågt. En uppdaterad lista av dessa länder hittar du här.

I FINENTRY-tjänsten får du personliga anvisningar för hur du bör göra.

Mer information om FINENTRY-tjänsten.
Mer information om coronavirustestning och frivillig karantän.

Finlands gränsrestriktioner har ändrats. Du hittar anvisningar och begränsningar gällande gränsövergång på Gränsbevakningens hemsidor.

För att hindra smittspridningen av coronaviruset i Finland används bl.a. följande:

 • coronavirustest
 • frivillig karantän
 • karantän efter myndighetsbeslut

Behovet av dessa avgörs individuellt för varje inresande.

Det krävs inget coronavirustest och en frivillig karantän om du anländer till Finland från ett land där smittspridningen av coronaviruset är lågt. En uppdaterad lista av dessa länder hittar du här.

Riktlinjerna för coronavirustest och frivillig karantän baseras på en riskbedömning som påverkas av:

 • coronavirusepidemins situation i avreselandet
 • syftet med och längden av resan
 • eventuella symtom.

I FINENTRY-tjänsten får du personliga anvisningar för hur du bör göra.

Mer information om FINENTRY-tjänsten.
Mer information om coronavirustestning och frivillig karantän.

Finlands gränsrestriktioner har ändrats. Du hittar anvisningar och begränsningar gällande gränsövergång på Gränsbevakningens hemsidor.

För att hindra smittspridningen av coronaviruset i Finland används bl.a. följande:

 • coronavirustest
 • frivillig karantän
 • karantän efter myndighetsbeslut

Behovet av dessa avgörs individuellt för varje inresande.

Riktlinjerna för coronavirustest och frivillig karantän baseras på en riskbedömning som påverkas av:

 • coronavirusepidemins situation i avreselandet
 • syftet med och längden av resan
 • eventuella symtom.

I FINENTRY-tjänsten får du personliga anvisningar för hur du bör göra.

Mer information om FINENTRY-tjänsten.
Mer information om coronavirustestning och frivillig karantän.

Jag är finländare eller permanent bosatt i Finland och på väg till Finland från utlandet

En finsk medborgare eller en person som är permanent bosatt i Finland har rätt att återvända till Finland även under coronavirusepidemin. Också familjemedlemmar till en finsk medborgare får komma in i landet oavsett sitt eget medborgarskap.

För att hindra smittspridningen av coronaviruset i Finland används bl.a. följande:

 • coronavirustest
 • frivillig karantän
 • karantän efter myndighetsbeslut

Behovet av dessa avgörs individuellt för varje inresande.

Riktlinjerna för coronavirustest och frivillig karantän baseras på en riskbedömning som påverkas av:

 • coronavirusepidemins situation i avreselandet
 • syftet med och längden av resan
 • eventuella symtom.

Det krävs inget coronavirustest och en frivillig karantän om du anländer till Finland från ett land där smittspridningen av coronaviruset är lågt. En uppdaterad lista av dessa länder hittar du här.

I FINENTRY-tjänsten får du personliga anvisningar för hur du bör göra.

Mer information om FINENTRY-tjänsten.
Mer information om coronavirustestning och frivillig karantän.

Jag anländer till Finland som turist

Finlands gränsrestriktioner har ändrats. Du hittar anvisningar och begränsningar gällande gränsövergång på Gränsbevakningens hemsidor.

För att hindra smittspridningen av coronaviruset i Finland används bl.a. följande:

 • coronavirustest
 • frivillig karantän
 • karantän efter myndighetsbeslut

Behovet av dessa avgörs individuellt för varje inresande.

Det krävs inget coronavirustest och en frivillig karantän om du anländer till Finland från ett land där smittspridningen av coronaviruset är lågt. En uppdaterad lista av dessa länder hittar du här.

Riktlinjerna för coronavirustest och frivillig karantän baseras på en riskbedömning som påverkas av:

 • coronavirusepidemins situation i avreselandet
 • syftet med och längden av resan
 • eventuella symtom.

I FINENTRY-tjänsten får du personliga anvisningar för hur du bör göra.

Mer information om FINENTRY-tjänsten.
Mer information om coronavirustestning och frivillig karantän.

Jag kommer till Finland för att arbeta, studera eller av någon annan nödvändig orsak

Finlands gränsrestriktioner har ändrats. Du hittar anvisningar och begränsningar gällande gränsövergång på Gränsbevakningens hemsidor.

För att hindra smittspridningen av coronaviruset i Finland används bl.a. följande:

 • coronavirustest
 • frivillig karantän
 • karantän efter myndighetsbeslut

Behovet av dessa avgörs individuellt för varje inresande.

Riktlinjerna för coronavirustest och frivillig karantän baseras på en riskbedömning som påverkas av:

 • coronavirusepidemins situation i avreselandet
 • syftet med och längden av resan
 • eventuella symtom.

I FINENTRY-tjänsten får du personliga anvisningar för hur du bör göra.

Mer information om FINENTRY-tjänsten.
Mer information om coronavirustestning och frivillig karantän.

Så här kan du hjälpa till att hindra smittspridningen av coronaviruset

Ta hand om handhygienen och hosta i armvecket.

Håll ett avstånd på minst 2 meter till andra människor.

Använd ansiktsmask när du inte kan hålla avståndet.

Om du får symtom ta ett coronatest och stanna hemma eller på övernattningsstället.

Låt oss tillsammans försäkra en trygg resa till och tid i Finland även under coronaviruspandemin!