Välj alternativet nedan som bäst beskriver din situation:

En finsk medborgare eller en person som är permanent bosatt i Finland har rätt att återvända till Finland även under coronavirusepidemin. Också familjemedlemmar till en finsk medborgare får komma in i landet oavsett sitt eget medborgarskap.

Alla som reser till Finland är fortfarande förpliktade att följa lagen om smittsamma sjukdomar och hälsomyndigheternas anvisningar.

I tjänsten FINENTRY får du personliga anvisningar för hur du ska gå till väga. Om din inresa förutsätter coronatest får du även anvisningar för att boka ett avgiftsfritt test.

Logga in i FINENTRY-tjänsten och fyll i dina uppgifter redan innan din inresa till Finland. Genom att visa din FINENTRY-sammanfattning på din telefon gör du din inresa smidigare!

Finlands gränsrestriktioner har ändrats. Du hittar anvisningar och begränsningar gällande gränsövergång på Gränsbevakningens hemsidor.

Alla som reser till Finland är fortfarande förpliktade att följa lagen om smittsamma sjukdomar och hälsomyndigheternas anvisningar.

I tjänsten FINENTRY får du personliga anvisningar för hur du ska gå till väga. Om din inresa förutsätter coronatest får du även anvisningar för att boka ett avgiftsfritt test.

Logga in i FINENTRY-tjänsten och fyll i dina uppgifter redan innan din inresa till Finland. Genom att visa din FINENTRY-sammanfattning på din telefon gör du din inresa smidigare!

Finlands gränsrestriktioner har ändrats. Du hittar anvisningar och begränsningar gällande gränsövergång på Gränsbevakningens hemsidor.

Alla som reser till Finland är fortfarande förpliktade att följa lagen om smittsamma sjukdomar och hälsomyndigheternas anvisningar.

I tjänsten FINENTRY får du personliga anvisningar för hur du ska gå till väga. Om din inresa förutsätter coronatest får du även anvisningar för att boka ett avgiftsfritt test.

Logga in i FINENTRY-tjänsten och fyll i dina uppgifter redan innan din inresa till Finland. Genom att visa din FINENTRY-sammanfattning på din telefon gör du din inresa smidigare!

Jag är finländare eller permanent bosatt i Finland och på väg till Finland från utlandet

En finsk medborgare eller en person som är permanent bosatt i Finland har rätt att återvända till Finland även under coronavirusepidemin. Också familjemedlemmar till en finsk medborgare får komma in i landet oavsett sitt eget medborgarskap.

Alla som reser till Finland är fortfarande förpliktade att följa lagen om smittsamma sjukdomar och hälsomyndigheternas anvisningar.

I tjänsten FINENTRY får du personliga anvisningar för hur du ska gå till väga. Om din inresa förutsätter coronatest får du även anvisningar för att boka ett avgiftsfritt test.

Logga in i FINENTRY-tjänsten och fyll i dina uppgifter redan innan din inresa till Finland. Genom att visa din FINENTRY-sammanfattning på din telefon gör du din inresa smidigare!

Jag anländer till Finland som turist

Finlands gränsrestriktioner har ändrats. Du hittar anvisningar och begränsningar gällande gränsövergång på Gränsbevakningens hemsidor.

Alla som reser till Finland är fortfarande förpliktade att följa lagen om smittsamma sjukdomar och hälsomyndigheternas anvisningar.

I tjänsten FINENTRY får du personliga anvisningar för hur du ska gå till väga. Om din inresa förutsätter coronatest får du även anvisningar för att boka ett avgiftsfritt test.

Logga in i FINENTRY-tjänsten och fyll i dina uppgifter redan innan din inresa till Finland. Genom att visa din FINENTRY-sammanfattning på din telefon gör du din inresa smidigare!

Jag kommer till Finland för att arbeta, studera eller av någon annan nödvändig orsak

Finlands gränsrestriktioner har ändrats. Du hittar anvisningar och begränsningar gällande gränsövergång på Gränsbevakningens hemsidor.

Alla som reser till Finland är fortfarande förpliktade att följa lagen om smittsamma sjukdomar och hälsomyndigheternas anvisningar.

I tjänsten FINENTRY får du personliga anvisningar för hur du ska gå till väga. Om din inresa förutsätter coronatest får du även anvisningar för att boka ett avgiftsfritt test.

Logga in i FINENTRY-tjänsten och fyll i dina uppgifter redan innan din inresa till Finland. Genom att visa din FINENTRY-sammanfattning på din telefon gör du din inresa smidigare!

Så här kan du hjälpa till att hindra smittspridningen av coronaviruset

Ta hand om handhygienen och hosta i armvecket.

Håll ett avstånd på minst 2 meter till andra människor.

Använd ansiktsmask när du inte kan hålla avståndet.

Om du får symtom ta ett coronatest och stanna hemma eller på övernattningsstället.

Låt oss tillsammans försäkra en trygg resa till och tid i Finland även under coronaviruspandemin!