Macluumaad dheeraad ah FINENTRY-adeegga

FINENTRY-adeegga ujeedadiisu waa, in uu sahlo imaatinka Finland waqtiga feyruuska koroonaha.

Isticmaalka adeegga waa habboon yahay oo waa adeeg dijital oo dedejiya isla markaana sahla dadka soo geleya Finland xagga baarista feyruuska koroonaha, ayadoo aay howshu tahay bilaash.

FINENTRY-adeegga waxuu tusaale ahaan:

  • waqti ballan kaga qabsan kartaa Finland howsha baarista feyruuska koroonaha
  • ku heleeysaa farriin qoraal hagista khuseeysa baarista imaatinka Finland
  • ku heleeysaa farriin qoraal maxsuulka baarista feyruuska koroonaha.

Ogsoonoow, FINENTRY-adeegga laga ballansado baarista koroonaha xaggiisa in aan si gooni looga helin shahaaddada baarista koroonaha.

In dheeraad ah ka akhri adeegga:

FINENTRY- adeegga waxaa mudnaan kala duwan la siinayaa dadka koox kooxda u safraya, sida

  • Dadka Finnish-ka ah ee dibedda ka imaanaya kuna soo laabanaya waddankooda iyo dadka sida joogtada ah u deggan Finland.
  • Shaqo ama waxbarasho awgeed Finalnd ku soo laabanaya.
  • Waqtigooda firaaqada ah safrahaya.

Intaas waxaa u dheer, in addeeggu uu mudnaan kala duwan siiyo habraacyada xaaladaha feyruuska koroonaha waddanka laga yimid iyo tan ku xiran waqtiga safarka.

Adeegga uma shaqeeyo safraaga beddelanaya duulimaadka u ah, kaaso o horay u sii wadanaya duulimaad waddan saddexaad oo aanan ka soo baxeeynin gegida Helsinki-Vantaan.

FINENTRY-adeegga waxaa lagu daabici si kala heer ah luqado kala duwan.

FINENTRY- adeegga safraaga waxaa la weeydiinayaa calaamadaha xanuunnada feyruuska koroonaha ee suurtogalka ah iyo arrimmaha aasaasiga ah ee la xiriira safarka, sida:

  • waddanka uu ka soo baxay
  • waqtiga safarka
  • ujeedada safarka.

Macluumaadyada kan aasaaskooda ayaannu ku qiimeeynaa qatarta la xiriirta baahista feyruuska koroonaha.

Safraaga waxuu adeegga ka heleyaa macluumaadyo ah, hagis sidee ah ayaa la adeecayaa marka la imaanayo Finland. Macluumaadyada waxaa aasaas u ah saddex heer oo lagu qiimeeynayo qatarta. Haddii qatartu aay tahay mid yar, baarista feyruuska koroonaha iyo karantiilka iskaa ah looma baahna.

Adeegga waxuu weeydiinayaa sidoo kale telefoonka iyo halka qofka safraaga ahi uu Finland ka degayo iyo halka uu ku hoyanayo. Macluumaadyadan waxaa loo baahan yahay baarista feyruuska koroonaha maxsuulka ka soo baxa in lagu wargeliyo (farriin qoraal), iyo hagista tilmaamaha koroonaha loo siiyo, haddii maxsuulka baarista aay noqoto mid positiiv-ah.

In dheeraad ah ka akhri xafididda macluumaadka halkaan.

U wareeg FINENTRY-adeegga halkaan.