Su’aalaha iyo jawaabaha

Su’aalaha iyo jawaabaha

Hagista dadka safraya waa la cusbooneeysiin waddan walba oo waa lagu qaadaa dhigi xagga heerka baahista feyruuska koroonaha iyo qatarta faafidda.

Waxaad ka hubin kartaa hagistaasi halkaan.

Waddanka laga yimid maxsuulka baarista koroonaha waa in uu noqdaa negatiiv, waa in uu cimrigiisu yahay ugu badnaan 72 saacadood. Shahaadada waa in aay ku xussan tahay qofka la baaray magaciisa iyo waqtiga dhalashada, baarista habka aay u dhacday, waqtiga baarista iyo sheeybaarka shahaaddada bixiyay ama hey’adda caafimaadka dowliga ah ama mid qarameed oo kaleba.

Waqtiga waxaa laga xisaabiyaa imaatinka waddanka.

Dadka waddanka imaanaya ee qaatay tallaalka feyruuska koroonaha waxeey hadda raacayaan hagis la mid ah kuwa aan tallaalka qaadan. FINENTRY-adeegga waxuu ku siinayaa hagis shaqsiyadeed, hadba sidaad wax u sameyn laheyd.

Haddii adiga aad u heeysato shahaaddo oo aad horay ugu soo xanuunsatay covid 19-cudurka feyruuska koroonaha, ma u baahnid baarista feyruuska koroonaha, mana u baahnid in karantiil iskaa ah aad Finland u gashid. Shahaaddada feyruuska koroonaha (covid 19-tallaalka) ee aad horay ugu soo xanuunsatay, waa in aay ku caddahay magaca qofka iyo waqtiga uu dhashay, goobta shahaadada laga bixiyay iyo taariikhda iyo saxiixa tallaal bixiyaha iyo tiimbaraha ama hubin kale. COVID-19-cudurka waa in loo xanuunsaday in ka yar 6 bil ka hor.

Haddii Finland baarista feyruuska ee lagaaga qaaday uu noqdo positiiv, goobta degaankaaga unugga faafidda cudurrada xirfadle ka tirsan ayaa ku soo wacaya kuuna sheegaya tilmaan hagineed. Hey’adda caafimaadka dowliga ah ee Finland waxeey u leeyihiin awood xaquuqeed aay ku amraan qofka feyruuska koroonaha u xanuunsada 14 maalmood oo karantiil ah.