Baarista feyruuska koroonaha iyo karantiilaka iskaa ah

Baarista feyruuska koroonaha ee Finland

Baarista feyruuska koroonaha ujeeddadiisu waa in laga hortago baahista oo lagu hago haddii loo baahdo daryeel. Baaristu weey habboon tahay, maxaa yeelay waxaad kaalmadeeda ku soo gaabin kartaa karanteelka iskaa ah.

Waqti ballan waad ka qabsan kartaa Finland xagga howsha feyruuska koroonaha xagga FINENTRY-adeegga, Finland dhexdeeda howsha baarista koroonaha waa bilaash dadka waddanka imaanaya. Muddada baaritaanka waxaa la sii ballansan karaa illaa 7 maalmood ka hor.

Tusaale ahaan, deegaanka Helsinki ku xeeran waxaa ku yaalla qiyaastii illaa 50 goobood oo lagu baaro feyruuska koroonaha. Sidoo kale Helsinki-Vantaa ayraboorkeeda waxaa ku yaalla barta baarista feyruuska koroonaha oo loogu talogalay kuwa duullimaadyada ku imaanaya iyo kuwa kale oo imaanaya oo aay tahay in horay looga qaado baarista.

Feyruuska koroonaha sambalka baarista waxaa lagu qaadayaa qoray la galinayo sanka ama halka wax laga laqo.

Maxsuulka baarista feyruuska koroonaha waxaad ku heli qiyaastii 24 saacadood gudahood si farriin qoraal ah.

  • Haddii Finland baarista feyruuska ee lagaaga qaaday uu noqdo positiiv, goobta degaankaaga unugga faafidda cudurrada xirfadle ka tirsan ayaa ku soo wacaya kuuna sheegaya tilmaan hagineed.

Karantiilka iskaa ah

Karantiilka iskaa ah waxaa looga hortagayaa baahista feyruuska koroonaha oo lagu hubinayaa badqabka guud. Tanu waa mid muhiim ah marka aad imaaneeyso Finland ee aad ka imaaddo waddamada feyruuska koroonaha ku badan yahay.

Karantiilka iskaa ah waxaa loola jeedaa, in aad iska ilaalisid u dhawaanshaha dadka sida reerkaaga ama qolyaha kula safraya ama dadyowga kale oo mar walba aad iska joogtid guriga ama goobta deegaankaaga. Goorta aad adeecdid karantiilka iskaa ah 14 maalmood, waxaad iska ilaalisay faafidda kale. Baarista feyruuska koroonaha maxsuulka ka soo baxa waxuu hoos u dhigayaa karantiillka iskaa ah dhererkiisa.

In dheeraad ah ka akhri karantiilka iskaa ah halkaan.

Karantiil rasmi ah

Karantiilka rasmiga ah waa kan dhaqtarka cudurrada faafa go’aan dowli ah lagu gaaro. Dhaqtarka cudurrada faafa wuu go’aamin karaa qof aan calaamadaha xanuunka ka muuqan in la galiyo karantiil, haddii qofkaas uu u dhawaaday ama la falgalay feyruuska koroonaha. Dhererka karantiilka waa badanaa 14 maalmood. Karantiilka rasmiga ah laguma gaabin karo baarista koroonaha. Warbixin dheeraad ah ka hel halkaan.

Gooni yeel

Gooni yeelidda waxaa loola jeedaa, in qofka cudurka faafa qaba laga gooni yeelo kuwa caafimaadka qaba. Halka kan waxaannu dooneeynaa, in la ilaaliyo faafidda sii socon laheyd ee suurtogalka ah. Shaqsiga waxaa lagu gooni yeeli cisbitaalka ama guriga.