Shuruudaha isticmaalka

Finentry- Adeegga shuruudaha isticmaalka (14.12.2020/la cusbooneeysiiyay)

1 Codsiga shuruudaha isticmaalka

Helsinki iyo Uusimaa degmooyinka bukaan daryeelka ku midoobay ku midoobay (rasmi ”HUS”) si loo soo saaro FINENTRY-adeegga (rasmi ”Adeeg”) la isticmaalowaxaa shardi u ah, in adeegga uu iska diiwaangeliyo isticmaalaha (rasmi ”Isticmaale”) waa la aqbali waxuuna adeecayaa shuruudaha kan. Isticmaalahawaa in uu barto shuruudaha kan si taxadir lehna ka ho rinta uusan isticmaalkiisa billan.

2 Aqbalaadda iyo diiwaangelinta shuruudaha isticmaalka

Isticmaalaha waxuu aqbalayaa shuruudaha kan markuu iska diiwaangelinayo adeegga. Qof walba wuu iska diiwaangelin karaa adeegga. Adeegga waa mid shaqsiyadeed, xataa isticmaalaha uu ballan uga qabsan karo ku tirsanaha reerkiisa arrimaha ku saabsan sambal baarista ah.

Isticmaalaha waa in uu iskaga diiwaangeliyaa adeegga magaciisa iyo macluumaad shaqsiyadeedkiisa. Diiwaangelinta waxaa lagu xaqiijinayaa isticmaalaha telefoon lambarka uu bixiyay oo loogu diray koodka hubinta ee marka kaliya la isticmaalo. Isticmaalaha waxuu qabsanayaa lambar sireed shaqsi ahaaneed goortuu is diiwaangelinayo. Is diiwaangelinta ugu horreeysa ka dib, isticmaalaha waxuu adeegga ku galayaa lambar sireedka. Intaa waxaa dheeraad ku ah waxaa farriin qoraal loogu dirayaa kood xaqiijin ah oo mar kaliya la isticmaalo mar walba oo adeegga qoris lagu galayo. Adeegga waxuu abuuraya aqoonsi shaqsiyadeed ku meel gaar ah ama qofka Finnishka dhalashada heysta waxuu isticmaalaa lambarka aqoonsiga shaqsiyadeed. Lambarka sirta ah ee loo adeegsado in lagu galo adeegga waa mid shaqsiyeed. Isticmaalaha waa in uu keydsado oo xafitto lambarka sirta ah iyo adeegga dhexdiisa lambarka aqoonsiga shaqsiga ee laguu sameeyay. Isticmaalaha ma siin karo dadka kale magacyada iyo lambarrada sirta ah haddii aayan xaq u laheynin sida uu qabo shuruudaha isticmaalka oo uu u galo asagoo matalaya kan xaqa u leh. Isticmaalaha asaga ayaa ka masuul ah adeegga akaunki uu ka furtay oo uu sida saxda ah u isticmaalo. Isticmaalaha waa in uu ogeeysiiyaa hey’adda maamulka si toos ah magacyada adeegga lagu galo haddii isticmaalaha magacyada adeegga lagu galo aay lumaan.

3 Xaquuqda isticmaalka adeegga

Istismaaalaha ka diiwaangashan adeegga kaliya ayaa waxuu xaq u leeyahay in uu isticmaalo akaunta uu ka isticmaalo adeegga. Adeegga waxaa loogu talogalay dadka ka weyn 16 sano.

Isticmaalka adeegga waa bilaash. Haddii isticmaalaha uu waqti baaris sambal la xiriira COVID 19 ka qabsado xagga uu adeeggu u hago halkii barta baarista iyo jawaab bixinta intuba waa bilaash.

Isticmaalaha mar walba asagaa ka masuul ah ilaalinta shuruudaha isticmaalka adeegga si markaasi sida saxda uu u isticmaalo. Isticmaalaha waa in uu HUS wargeliyo haddii uu ka shakiyo in adeegga aay magaciisa ku isticmaalayaan qolyo uusan u idmin ama awaamiir kaleba ama waxyaaba kale oo  ku liddi ah shuruudaha isticmaalkaba.

4 Ujeeddada adeegga iyo isticmaalka

Adeegga waxaa loogu talogalay wargelinta isticmaalaha, hagista iyo COVID-19 samballada baarista waqti ballan u dhigashada waa sida guud uu u khuseeyo. Adeegga dhexdiisa waxaa ahaaday macluumaadyo faaiido u leh oo la xiriira COVID-19 cudurka faafa iyo macluumaadyo kale oo la xiriira hagista hey’adaha dowliga ah iyo goobaha samballada baarista la iskaga qaado.

HUS waxeey xaquuq gaar ah u leedahay in aay go’aansato illaa iyo xad adeegga aay bixineeyso ee aay ugu talo gashay isticmaalaha. Adeegga waxuu isticmaalaha u siiyaa fursad uu ku qaadaa dhigo xaaladdiisa iyo soo galista Finland howlaha hagista ah ee la xiriirta, waxaana uu awoodaa in uu u qorsheeyo dadka imaanaya waddanka xagga arrimmaha iyo jadwalka baaristaCOVID-19 iyo sidoo kale baarista sambal waqti u dhigashada soo gelista Finland. Adeegga waxaa uu u dirayaa farriin qoraal isticmaalaha telefoon lambarka uu inoo xaqiijiyo iyo warbixinnada la xiriira hagista imaatinka Finland iyo sambal baarista, waxaa intaa sii raaca xasuusinta sambal baarista, waqti u dhigashada iyo maxsuulka baarista celcelis ahaan 24 saac inta lagu gudo jiro.

Adeegga looguma talogelin in uu beddelo howlaha adeegga dowliga ah ee daryeelka caafimaadka sida  howsha xirfadlayaasha caafimaad aay ku daaweeyaan cudurrada amaba ku qiimeeyaan xaaladda caafimaad ee dadka hadba xaaladda aay ku jiraan. Isticmaalaha asaga kaligii ayaa ka masuul ah caafimaadkiisa iyo halka uu adeegga ka isticmaalayo. Markuu xaaladda caafimaadkiisa go’aan ka gaarayo, isticmaalaha waa in uu sababeeyaa go’aankiisa. Isticmaalaha waa in uu mar walba la soo xiriiro dhaqtarka, si uu u helo qiimeeynta xagga xaaladda caafimaadkiisa ama daryeelkiisa ama kaalmada xagga xanuun ka hortagga, dhaawaca ama xanuun kaleba.

Adeegga  isticmaalkiisa isticmaalaha waa in la wargeliyaa sharciga Finland ee cudurrada faafa (1227/2016) sida uu qabo haddii isticmaalaha baarista feyruuska koroonaha sambalkii laga qaaday uu noqdo positiiv. Haddii isticmaalaha uu ka helo maxsuul positiiv ah COVID-19 sheeybaarka, isticmaalaha macluumaadkiisa loo wareejiyo goobta degaanka qebta dowliga ee cudurrada faafa (1227/2016). Adeegga si automaatiik ah kuma wareejinayo macluumaadyada diiwaannada kale, sida tusaale ahaan degmooyinka ku midoobay bukaan daryeelka ama degmooyinka diiwaankooda bukaannada ama mid seddexaad oo qeyb ka ah diiwaangelinta.

Isticmaalaha asagaa ka jawaabaya oo ka masuul ah adeegga macluumaadka uu siiyo oo uu ku biiriyo iyo sax ahaanshaha macluumaadyadaasi, waxuuna u hoggaansamayaa in uu ku wargeliyo HUS hadduu dheehdo in aay adeegga macluumaadyada ku jira aayan dhammeystirneyn ama aay khalad yihiin.

Isticmaalaha waxuu qirayaa oo hubanti galinayaa oo masuulna ka noqonayaa in uusan u dirin adeegga wax liddi ku ah sharciga ama aalad aanan khuseyn ee kale. Isticmaalaha waa in uu si walba oo huffan isu xaqiijiyo si aaneey aaladaha la diro aanan looga helin dhexdooda wax feyruus ah ama aayanba dhaawici karin habkeenna.

5 Tusmada adeegga iyo adeegyada qeybta saddexaad

Adeegga waxaannu ugu gudbin karnaa macluumaadyo qeyb kale oo saddexaad ama u xiriirin karnaa macluumaadyo qeyb kale oo saddexaad. Adeegga waxaa lagu gudbiyaa macluumaadyada la xiriira cudurka faafa, waxaana lagu hagaa Finland xagga khadka internetka. HUS kama masuul ah qeybaha kale ee saddexaad adeeggooda balse waxaa ka go’an in aay hubiso wargelinnada saxda ah.

Isticmaalaha markuu ballan u dhiganaayo la xiriirta COVID-19 sambal baaris, adeegga ayaa gudbinaya magaca isticmaalaha iyo telefoon lambarkiisa oo siinaya goobta baarista xirfadlaha daryeelaha caafimaadka, kaas oo ka shaqeeya HUS ama goobaha degaanka degmooyinka ku midoobay bukaan daryeelka ama ciddii kale oo unug ah oo heshiis la gasha.

Isticmaalaha waxuu isticmaali karaa adeegga qeybta saddexaad asagoo u maraya xiriirinta ama adeeg kaleba, laakiin HUS aaysan markaasi qeyb ka aheyn heshiiska ama aaysan si kaleba masuul uga aheyn isticmaalaha iyo qeybta saddexaad macluumaadyada aay isu gudbiyaan ama isa siiyaan ama fulinta la xiriirta.

6 Macluumaadka shaqsiga iyo isticmaalka macluumaadyada kale

Adeegga waxaa lagu keeydiyaa isticmaalaha macluumaadkiisa shaqsiyadeed. Isticmaalaha ayaa laftiisa gelin kara macluumaadka uu doonayo, wax walba ee adeegga uu u oggolyahay oo u suurtogelinaayo iyo waqti ka qabsashada sambalka baarista ee adeegga u oggolaanaayo. Isticmaalaha ayaa ka masuul ah gelinta macluumaadyada iyo sax ahaanshahooda.

Adeegga dhexdiisa macluumaadka ku jira waxeey u muuqdaan oo kaliya isticmaalaha iyo kuwa kale oo xaddidan oo laba daraf ah sida barta lagu qaado sambalka COVID-19 dadka ka shaqeeya ee daryeelayaasha caafimaadka iyo isticmaalayaasha adeegga goobtiisa degaanka unugga cudurrada faafa xirfadlayaasha u shaqeeya, haddii cudurka COVID-19 maxsuulka uu noqdo mid positiiv-ah.

HUS waxeey shaqadeedu tahay lafogurka macluumaadka iyo adeegsadaha iyo isticmaalaha goobta uu ka adeeganayo barteeda halka waddanka laga soo galo ama goobta degaanka hey’adda daryeelka caafimaadka oo ka shaqeeysa diiwaangeliye ahaan.

Howlaha adeegga iyo qeybta saddexaad iyo bogagga internetka waxeey leeyihiin macluumaad shaqsiyadeed  mabaadi’da ilaalinta. HUS kama masuul ahan noocyada dhinacyada saddexaad bogagga internetka ama adeegyadooda shaqada.

7 Xaquuqda lahaanshaha hantida adeegga

HUS iyo qeybta saddexaad waxeey xaquuq u leeyihiin lahaanshaha hantida adeegga iyo wax walba oo adeegga dhexdiisa ahaaday, dibeddiisa ah iyo waxyaabaha laga heli karo adeegga. Isticmaalaha wuu daabici karaa ama keydsan karaa adeegga aaladaha uu ka helo si gaar ahna u isticmaali karaa. Haddii adeegga aaladaha laga deynsado sida uu qabo sharciga xuquuqda lahaanshaha (404/1961), waa in la wargeliyaa marwalba xigasho. Calaamadaha ganacsiga ee adeegga ku dhexjira lama koobiyeeyn karo, lama daabici karo ama horey looma baahin karo bilaa ruqsad aay bixiso HUS.

8 Masuuliyad xaddidis

HUS waxeey ku bixin adegga mabda’ ku dhisan ”sidii uu ahaa” iyo ”hadba sida la heli karo”. HUS ma damaanad qaadeeyso in adeegga loo isticmaali karo si kala go’ la’aan ah ama khaladaad la’aan ah. HUS wax damaanad ah kama bixineeyso helitaanka ama saxnaanta adeegga. HUS masuul kama ahan isticmaalaha ama dhinaca saddexaad ee adeeg bixiyaha macluumaadka gudaha ku jira aay isu bandhigaan, saxahaanshaha ama macluumaadka qalad ku soo baxa, macluumaadka aan dhammeystirneyn amaba soo daaha. Isticmaalaha ayaa ka masuul ah hubinta in uu khad shaqeeynaya heysto iyo diyaargaroow farsamo iyo barnaamijyo ku habboon adeegga. Isticmaalaha waxuu sidoo kale ka masuul yahay qalabka iyo barnaamijyada uu isticmaalobed qabkooda iyo hab shaqeedkooda.

Adeegga looguma talogelin in loo isticmaalo beddelka howlaha adeegga dowliga ee daryeelka caafimaadka sida howsha xirfadleyaasha caafimaad aay ku daaweeyaan cudurrada amaba ku qiimeeyaan xaaladda caafimaad, mase ahan in HUS aay masuul ka tahay ficillada uu ku kaco isticmaalaha iyadoo lagu saleeynayo macluumaadka la bixiyay xagga adeegga, haddii kale oo aysan ku siinin sharci qasab ah.

HUS masuuliyaddeeda waxeey ugu badnaan waafaqsan tahay qodobbada qasabka ah ee sharciga Finland. HUS ama isticmaale kama masuul ahan waxii dhaawac ah kaaso o ka dhasha saameeynnada suurtogalka ah ee qeybaha dibedda kaga yimaadda oo aan la saadaalin karin sababtooda, taas oo sababi karta waajib la dhammeystiri waayo. HUS waxeey soo wargelin kartaa in aay awood aan caadi aheyn aay horjoogsi ku sameeysay bogga hore ee adeegga, bogagga aay leedahay ee internetka iyo bogagga kale ee hey’adaha dowliga maamulka iyo bukaan daryeelka degmooyinka ku midoobay.

9 Baajinta ama joojinta adeegga

Isticmaaluhu waxuu xaq u leeyahay in uu baajiyo sambal baaristi COVID-19 uu adeegga xaggiisa waqtiga kaga qabsaday asagoo isticmaalaya farriin qoraalka koodka uu ku helay ugu dambeyn 3 saacadood ka hor waqtiga sambalka laga qaadi lahaa. Adeegga xaggiisa macluumaad isticmaalaha suurtogal uma ahan in uu tirtiro ama ka saaro macluumaad, haddii isticmaaluhu uu ballan sambal qaadis ah uu qabsaday, laakiin keydinta xogta ee diiwaanka bukaanka waxeey ku saleeysan yihiin sharciga Finland (Sharciga daryeelka caafimaadka 1326/2010).

HUS waxeey xaq u leedahay in aay joojiso akaunka isticmaalaha adeegga sabab macquul ah awgeed, haddii isticmaalaha adeegga HUS uu waxyeello u geysto, haddii isticmaalaha ama dhinac saddexaad amaba adeegga loo adeegsaday si xadgudub ku ah shuruudaha isticmaalka.

10 Sharciga loo ageegsaday iyo goobta maxkamadda

Isticmaalka shuruudaha kan ayaa loo adeegsaday sharciga Finland. Isticmaalka shuruudaha kan khilaafka ka dhasha waxaa lagu xallin doonaa ugu horreyn wadahadal dhexmara dhinacyada. Haddii muranka sidan lagu xallin waayo, waxaa muranka loo gudbin doonaa oo lagu lafoguri maxkamadda degmada Helsinki ama maxkamadda degmada ee ku tall Finland, meesha isticmaalaha adeegga uu deggan yahay ama uu ku leeyahay degganaansho rasmi/joogto ah.