Ka dooro doorarka soo socda, kan xaaladdaada tilmaamaya:

Qofka dhalashada Finland heysta ama qofka sida joogtada u deggan Finland waxeey xaq u leeyihiin in eey ku soo laabtaan Finland waqti feyruuska koroonaha. Sidoo kale qofka heysta dhalashada Finland, ku tirsanayaasha reerkiisu weey soo geli karaan waddanaka oo kuma xirna halka aay u dhasheen.

Dhammaan dadka imaanaya Finland, waxaa wali saameeynaya waajibaadka ku xussan xeerka cudurrada faafa iyo tilmaamaha aay mas’uuliyiinta caafimaadka aay bixiyaan.

FINENTRY-adeegga waxuu ku siinayaa tilmaamo shaqsiyadeed ku tusaya sidaad u dhaqmi laheyd. Haddii waddanka imaanshahaagii lagaaga baahan yahay baarista cudurka koroonaha, waxaad haddaba heli doontaa tilmaamo ku saabsan sida loo ballansado baarista bilaashka ah ama kharash la’aanta ah.

Iska diiwaangeli FINENTRY-adeegga oo buuxi macluumaadkaaga ka hor intaadan ku noqon Finland. Adigoo ku soo bandhigaya adeegga FINENTRY-oo ku soo koobaya iyo teleefonkaaga, sidaas ayaad ku fududeeyneeysaa imaatinkaaga waddanka!

Awaamiirta xuduudaha Finland weey is beddeshay. Hagista la xiriirta dadka soo galaya iyo xaddidaadyada waxaad ka heleeysaa bogga hey’adda ilaalisa xuduudaha.

Dhammaan dadka imaanaya Finland, waxaa wali saameeynaya waajibaadka ku xussan xeerka cudurrada faafa iyo tilmaamaha aay mas’uuliyiinta caafimaadka aay bixiyaan.

FINENTRY-adeegga waxuu ku siinayaa tilmaamo shaqsiyadeed ku tusaya sidaad u dhaqmi laheyd. Haddii waddanka imaanshahaagii lagaaga baahan yahay baarista cudurka koroonaha, waxaad haddaba heli doontaa tilmaamo ku saabsan sida loo ballansado baarista bilaashka ah ama kharash la’aanta ah.

Iska diiwaangeli FINENTRY-adeegga oo buuxi macluumaadkaaga ka hor intaadan ku noqon Finland. Adigoo ku soo bandhigaya adeegga FINENTRY-oo ku soo koobaya iyo teleefonkaaga, sidaas ayaad ku fududeeyneeysaa imaatinkaaga waddanka!

Awaamiirta xuduudaha Finland weey is beddeshay. Hagista la xiriirta dadka soo galaya iyo xaddidaadyada waxaad ka heleeysaa bogga hey’adda ilaalisa xuduudaha.

Dhammaan dadka imaanaya Finland, waxaa wali saameeynaya waajibaadka ku xussan xeerka cudurrada faafa iyo tilmaamaha aay mas’uuliyiinta caafimaadka aay bixiyaan.

FINENTRY-adeegga waxuu ku siinayaa tilmaamo shaqsiyadeed ku tusaya sidaad u dhaqmi laheyd. Haddii waddanka imaanshahaagii lagaaga baahan yahay baarista cudurka koroonaha, waxaad haddaba heli doontaa tilmaamo ku saabsan sida loo ballansado baarista bilaashka ah ama kharash la’aanta ah.

Iska diiwaangeli FINENTRY-adeegga oo buuxi macluumaadkaaga ka hor intaadan ku noqon Finland. Adigoo ku soo bandhigaya adeegga FINENTRY-oo ku soo koobaya iyo teleefonkaaga, sidaas ayaad ku fududeeyneeysaa imaatinkaaga waddanka!

Aniga waxaan ahay Finnish ama si joogto ah ayaan Finland u degganahay waxaana ku soo noqonayaa Finland oo dibedda kaga imaanayaa

Qofka dhalashada Finland heysta ama qofka sida joogtada u deggan Finland waxeey xaq u leeyihiin in eey ku soo laabtaan Finland waqti feyruuska koroonaha. Sidoo kale qofka heysta dhalashada Finland, ku tirsanayaasha reerkiisu weey soo geli karaan waddanaka oo kuma xirna halka aay u dhasheen.

Dhammaan dadka imaanaya Finland, waxaa wali saameeynaya waajibaadka ku xussan xeerka cudurrada faafa iyo tilmaamaha aay mas’uuliyiinta caafimaadka aay bixiyaan.

FINENTRY-adeegga waxuu ku siinayaa tilmaamo shaqsiyadeed ku tusaya sidaad u dhaqmi laheyd. Haddii waddanka imaanshahaagii lagaaga baahan yahay baarista cudurka koroonaha, waxaad haddaba heli doontaa tilmaamo ku saabsan sida loo ballansado baarista bilaashka ah ama kharash la’aanta ah.

Iska diiwaangeli FINENTRY-adeegga oo buuxi macluumaadkaaga ka hor intaadan ku noqon Finland. Adigoo ku soo bandhigaya adeegga FINENTRY-oo ku soo koobaya iyo teleefonkaaga, sidaas ayaad ku fududeeyneeysaa imaatinkaaga waddanka!

Waxaad u imaaneeysaa Finland dalxiise ahaan

Awaamiirta xuduudaha Finland weey is beddeshay. Hagista la xiriirta dadka soo galaya iyo xaddidaadyada waxaad ka heleeysaa bogga hey’adda ilaalisa xuduudaha.

Dhammaan dadka imaanaya Finland, waxaa wali saameeynaya waajibaadka ku xussan xeerka cudurrada faafa iyo tilmaamaha aay mas’uuliyiinta caafimaadka aay bixiyaan.

FINENTRY-adeegga waxuu ku siinayaa tilmaamo shaqsiyadeed ku tusaya sidaad u dhaqmi laheyd. Haddii waddanka imaanshahaagii lagaaga baahan yahay baarista cudurka koroonaha, waxaad haddaba heli doontaa tilmaamo ku saabsan sida loo ballansado baarista bilaashka ah ama kharash la’aanta ah.

Iska diiwaangeli FINENTRY-adeegga oo buuxi macluumaadkaaga ka hor intaadan ku noqon Finland. Adigoo ku soo bandhigaya adeegga FINENTRY-oo ku soo koobaya iyo teleefonkaaga, sidaas ayaad ku fududeeyneeysaa imaatinkaaga waddanka!

Waxaan Finland u imaanayaa shaqo ama waxbarasho amaarrinkale oo lagama maarmaan ah

Awaamiirta xuduudaha Finland weey is beddeshay. Hagista la xiriirta dadka soo galaya iyo xaddidaadyada waxaad ka heleeysaa bogga hey’adda ilaalisa xuduudaha.

Dhammaan dadka imaanaya Finland, waxaa wali saameeynaya waajibaadka ku xussan xeerka cudurrada faafa iyo tilmaamaha aay mas’uuliyiinta caafimaadka aay bixiyaan.

FINENTRY-adeegga waxuu ku siinayaa tilmaamo shaqsiyadeed ku tusaya sidaad u dhaqmi laheyd. Haddii waddanka imaanshahaagii lagaaga baahan yahay baarista cudurka koroonaha, waxaad haddaba heli doontaa tilmaamo ku saabsan sida loo ballansado baarista bilaashka ah ama kharash la’aanta ah.

Iska diiwaangeli FINENTRY-adeegga oo buuxi macluumaadkaaga ka hor intaadan ku noqon Finland. Adigoo ku soo bandhigaya adeegga FINENTRY-oo ku soo koobaya iyo teleefonkaaga, sidaas ayaad ku fududeeyneeysaa imaatinkaaga waddanka!

Sidaan ayaad uga hortagi kartaa baahista feyruuska koroonaha

Ka taxadir gacmaha iyo hab wanaagga loo qunfaco.

U jirso fogaan 2 mitir ah dadyowga kale.

Isticmaal waji xidhka, goorta aadan ka fogaan karin dadka.

Haddii aad calaamadaha xanuunka aad isku aragtid, aad oo tag baarista koroonaha oo ku sugnoow guriga ama goobta aad seexatid.

Si wadajir ah aannu u hubinno safar bedqaba iyo ku sugnaasho Finland xataa xilliga waqtiga cudurka faafa feyruuska koroonaha uu jiro!