Ka dooro doorarka soo socda, kan xaaladdaada tilmaamaya:

Qofka dhalashada Finland heysta ama qofka sida joogtada u deggan Finland waxeey xaq u leeyihiin in eey ku soo laabtaan Finland waqti feyruuska koroonaha. Sidoo kale qofka heysta dhalashada Finland, ku tirsanayaasha reerkiisu weey soo geli karaan waddanaka oo kuma xirna halka aay u dhasheen.

Feyruuska koroonha baahiddiisu si loogaga hortago Finland waxaay yagleeshay dadka soo galaya tusaale ahaan.

 • Baaritaannada feyruuska koroonaha
 • Karantiil iskaa ah
 • Karantiilka aay dowladdu amarto

Baahiyahaasi waxaa lagu qiimeyn qof walba oo soo galaya si gooni ah.

Baarista feyruuska koroonaha iyo habka iskaa isu karantiilka howl shaqeedka la xiriirta waxaa lagu saleeyay qiimeeynta qatarta, taas oo saameeyneeysa:

 • Xaaladda waddanka aad ka timid feyruuska koroonaha ee ka jira
 • Ujeeddada safarka iyo waqtiga uu qaadanayo
 • Xanuunnada suurtogalka ah ee ku haya

Baarista feyruuska koroonaha iyo habka iskaa isu karantiilka looma baahna, haddii aad kaga timaatid Finland waddan uu baahista feyruuska koroonaha uu hooseeyo. Waxaan daabacnaa xaaladda iyo liiska waddamada heerka aay joogaan oo aad ka heleeysaan halkan.

FINENTRY-adeegga waxaad ka heli hagista shaqsi ahaaneed iyo sida lagaa doonayo in aad yeesho.

Macluumaadka dheeraadka ee FINENTRY-adeegga.
Macluumaadka dheeraadka ah ee baarista feeyruuska koroonaha iyo karantiilka ikhtiyaariga ah.

Awaamiirta xuduudaha Finland weey is beddeshay. Hagista la xiriirta dadka soo galaya iyo xaddidaadyada waxaad ka heleeysaa bogga hey’adda ilaalisa xuduudaha.

Feyruuska koroonaha baahistiisu si looga hortago Finland waxaa ka dhaqan galay hab dadka imaanaya tusaale ahaan.

 • Baarista feyruuska koroonaha
 • Karantiilka iskaa ah
 • Awaamiirta dowladda xagga karantiilka.

Baahiyaha kan waxaannu qiimeeynaa qof walba oo imaanaya si gooni ah.

Baarista feyruuska koroonaha iyo habka iskaa isu karantiilka looma baahna, haddii aad kaga timaatid Finland waddan uu baahista feyruuska koroonaha uu hooseeyo. Waxaan daabacnaa xaaladda iyo liiska waddamada heerka aay joogaan oo aad ka heleeysaan halkan.

Baarista feyruuska koroonaha iyo habka iskaa isu karantiilka howl shaqeedka la xiriirta waxaa lagu saleeyay qiimeeynta qatarta, taas oo saameeyneeysa:

 • Xaaladda waddanka aad ka timid feyruuska koroonaha ee ka jira
 • Ujeeddada safarka iyo waqtiga uu qaadanayo
 • Xanuunnada suurtogalka ah ee ku haya

FINENTRY-adeegga waxaad ka heli hagista shaqsi ahaaneed iyo sida lagaa doonayo in aad yeesho.

Macluumaadka dheeraadka ee FINENTRY-adeegga.
Macluumaadka dheeraadka ah ee baarista feeyruuska koroonaha iyo karantiilka ikhtiyaariga ah.

Awaamiirta xuduudaha Finland weey is beddeshay. Hagista la xiriirta dadka soo galaya iyo xaddidaadyada waxaad ka heleeysaa bogga hey’adda ilaalisa xuduudaha.

Feyruuska koroonaha baahistiisu si looga hortago Finland waxaa ka dhaqan galay hab dadka imaanaya tusaale ahaan.

 • Baarista feyruuska koroonaha
 • Karantiilka iskaa ah
 • Awaamiirta dowladda xagga karantiilka.

Baahiyaha kan waxaannu qiimeeynaa qof walba oo imaanaya si gooni ah.

Baarista feyruuska koroonaha iyo habka iskaa isu karantiilka howl shaqeedka la xiriirta waxaa lagu saleeyay qiimeeynta qatarta, taas oo saameeyneeysa:

 • Xaaladda waddanka aad ka timid feyruuska koroonaha ee ka jira
 • Ujeeddada safarka iyo waqtiga uu qaadanayo
 • Xanuunnada suurtogalka ah ee ku haya

FINENTRY-adeegga waxaad ka heli hagista shaqsi ahaaneed iyo sida lagaa doonayo in aad yeesho.

Macluumaadka dheeraadka ee FINENTRY-adeegga.
Macluumaadka dheeraadka ah ee baarista feeyruuska koroonaha iyo karantiilka ikhtiyaariga ah.

Aniga waxaan ahay Finnish ama si joogto ah ayaan Finland u degganahay waxaana ku soo noqonayaa Finland oo dibedda kaga imaanayaa

Qofka dhalashada Finland heysta ama qofka sida joogtada u deggan Finland waxeey xaq u leeyihiin in eey ku soo laabtaan Finland waqti feyruuska koroonaha. Sidoo kale qofka heysta dhalashada Finland, ku tirsanayaasha reerkiisu weey soo geli karaan waddanaka oo kuma xirna halka aay u dhasheen.

Feyruuska koroonha baahiddiisu si loogaga hortago Finland waxaay yagleeshay dadka soo galaya tusaale ahaan.

 • Baaritaannada feyruuska koroonaha
 • Karantiil iskaa ah
 • Karantiilka aay dowladdu amarto

Baahiyahaasi waxaa lagu qiimeyn qof walba oo soo galaya si gooni ah.

Baarista feyruuska koroonaha iyo habka iskaa isu karantiilka howl shaqeedka la xiriirta waxaa lagu saleeyay qiimeeynta qatarta, taas oo saameeyneeysa:

 • Xaaladda waddanka aad ka timid feyruuska koroonaha ee ka jira
 • Ujeeddada safarka iyo waqtiga uu qaadanayo
 • Xanuunnada suurtogalka ah ee ku haya

Baarista feyruuska koroonaha iyo habka iskaa isu karantiilka looma baahna, haddii aad kaga timaatid Finland waddan uu baahista feyruuska koroonaha uu hooseeyo. Waxaan daabacnaa xaaladda iyo liiska waddamada heerka aay joogaan oo aad ka heleeysaan halkan.

FINENTRY-adeegga waxaad ka heli hagista shaqsi ahaaneed iyo sida lagaa doonayo in aad yeesho.

Macluumaadka dheeraadka ee FINENTRY-adeegga.
Macluumaadka dheeraadka ah ee baarista feeyruuska koroonaha iyo karantiilka ikhtiyaariga ah.

Waxaad u imaaneeysaa Finland dalxiise ahaan

Awaamiirta xuduudaha Finland weey is beddeshay. Hagista la xiriirta dadka soo galaya iyo xaddidaadyada waxaad ka heleeysaa bogga hey’adda ilaalisa xuduudaha.

Feyruuska koroonaha baahistiisu si looga hortago Finland waxaa ka dhaqan galay hab dadka imaanaya tusaale ahaan.

 • Baarista feyruuska koroonaha
 • Karantiilka iskaa ah
 • Awaamiirta dowladda xagga karantiilka.

Baahiyaha kan waxaannu qiimeeynaa qof walba oo imaanaya si gooni ah.

Baarista feyruuska koroonaha iyo habka iskaa isu karantiilka looma baahna, haddii aad kaga timaatid Finland waddan uu baahista feyruuska koroonaha uu hooseeyo. Waxaan daabacnaa xaaladda iyo liiska waddamada heerka aay joogaan oo aad ka heleeysaan halkan.

Baarista feyruuska koroonaha iyo habka iskaa isu karantiilka howl shaqeedka la xiriirta waxaa lagu saleeyay qiimeeynta qatarta, taas oo saameeyneeysa:

 • Xaaladda waddanka aad ka timid feyruuska koroonaha ee ka jira
 • Ujeeddada safarka iyo waqtiga uu qaadanayo
 • Xanuunnada suurtogalka ah ee ku haya

FINENTRY-adeegga waxaad ka heli hagista shaqsi ahaaneed iyo sida lagaa doonayo in aad yeesho.

Macluumaadka dheeraadka ee FINENTRY-adeegga.
Macluumaadka dheeraadka ah ee baarista feeyruuska koroonaha iyo karantiilka ikhtiyaariga ah.

Waxaan Finland u imaanayaa shaqo ama waxbarasho amaarrinkale oo lagama maarmaan ah

Awaamiirta xuduudaha Finland weey is beddeshay. Hagista la xiriirta dadka soo galaya iyo xaddidaadyada waxaad ka heleeysaa bogga hey’adda ilaalisa xuduudaha.

Feyruuska koroonaha baahistiisu si looga hortago Finland waxaa ka dhaqan galay hab dadka imaanaya tusaale ahaan.

 • Baarista feyruuska koroonaha
 • Karantiilka iskaa ah
 • Awaamiirta dowladda xagga karantiilka.

Baahiyaha kan waxaannu qiimeeynaa qof walba oo imaanaya si gooni ah.

Baarista feyruuska koroonaha iyo habka iskaa isu karantiilka howl shaqeedka la xiriirta waxaa lagu saleeyay qiimeeynta qatarta, taas oo saameeyneeysa:

 • Xaaladda waddanka aad ka timid feyruuska koroonaha ee ka jira
 • Ujeeddada safarka iyo waqtiga uu qaadanayo
 • Xanuunnada suurtogalka ah ee ku haya

FINENTRY-adeegga waxaad ka heli hagista shaqsi ahaaneed iyo sida lagaa doonayo in aad yeesho.

Macluumaadka dheeraadka ee FINENTRY-adeegga.
Macluumaadka dheeraadka ah ee baarista feeyruuska koroonaha iyo karantiilka ikhtiyaariga ah.

Sidaan ayaad uga hortagi kartaa baahista feyruuska koroonaha

Ka taxadir gacmaha iyo hab wanaagga loo qunfaco.

U jirso fogaan 2 mitir ah dadyowga kale.

Isticmaal waji xidhka, goorta aadan ka fogaan karin dadka.

Haddii aad calaamadaha xanuunka aad isku aragtid, aad oo tag baarista koroonaha oo ku sugnoow guriga ama goobta aad seexatid.

Si wadajir ah aannu u hubinno safar bedqaba iyo ku sugnaasho Finland xataa xilliga waqtiga cudurka faafa feyruuska koroonaha uu jiro!