Sidaan ayaad uga hortagi kartaa baahista feyruuska koroonaha

Ka taxadir gacmaha iyo hab wanaagga loo qunfaco.

U jirso fogaan 2 mitir ah dadyowga kale.

Isticmaal waji xidhka, goorta aadan ka fogaan karin dadka.

Haddii aad calaamadaha xanuunka aad isku aragtid, aad oo tag baarista koroonaha oo ku sugnoow guriga ama goobta aad seexatid.

Si wadajir ah aannu u hubinno safar bedqaba iyo ku sugnaasho Finland xataa xilliga waqtiga cudurka faafa feyruuska koroonaha uu jiro!