Vállje vuolabeale molssaeavttuin dan, mii govvida du dili:

Suoma riikkavuložis dahje fásta Suomas ássis lea vuoigatvuohta máhccat Supmii maiddái koronavirusepidemiija áigge. Maiddái Suoma riikkavuloža bearašlahtut besset riikii riikkavulošvuođas fuolakeahttá.

Buohkaid Supmii boahttiid gusket ain njoammudávdalága čuovvu geatnegasvuođat ja dearvvašvuođavirgeoapmahaččaid rávvagat.

FINENTRY-bálvalusas oaččut persovnnalaš rávvagiid das, mo don galggat doaibmat. Jus du riikiiboahtin eaktuda koronateastta, oaččut rávvagiid maiddái nuvttá teastta várremii.

Čále sisa FINENTRY-bálvalussii ja deavdde iežat dieđuid juo ovdal Supmii máhccama. FINENTRY-čoahkkáigeasu čájehemiin du telefovnnas dagat riikiiboahtima njuovžilabbon!

Suoma rádjemearrádusat leat nuppástuvvan. Riikiiboahtimii laktáseaddji rávvagiid ja ráddjehusaid gávnnat Rádjegozáhuslágádusa siidduin.

Buohkaid Supmii boahttiid gusket ain njoammudávdalága čuovvu geatnegasvuođat ja dearvvašvuođavirgeoapmahaččaid rávvagat.

FINENTRY-bálvalusas oaččut persovnnalaš rávvagiid das, mo don galggat doaibmat. Jus du riikiiboahtin eaktuda koronateastta, oaččut rávvagiid maiddái nuvttá teastta várremii.

Čále sisa FINENTRY-bálvalussii ja deavdde iežat dieđuid juo ovdal Supmii máhccama. FINENTRY-čoahkkáigeasu čájehemiin du telefovnnas dagat riikiiboahtima njuovžilabbon!

Suoma rádjemearrádusat leat nuppástuvvan. Riikiiboahtimii laktáseaddji rávvagiid ja ráddjehusaid gávnnat Rádjegozáhuslágádusa siidduin.

Buohkaid Supmii boahttiid gusket ain njoammudávdalága čuovvu geatnegasvuođat ja dearvvašvuođavirgeoapmahaččaid rávvagat.

FINENTRY-bálvalusas oaččut persovnnalaš rávvagiid das, mo don galggat doaibmat. Jus du riikiiboahtin eaktuda koronateastta, oaččut rávvagiid maiddái nuvttá teastta várremii.

Čále sisa FINENTRY-bálvalussii ja deavdde iežat dieđuid juo ovdal Supmii máhccama. FINENTRY-čoahkkáigeasu čájehemiin du telefovnnas dagat riikiiboahtima njuovžilabbon!

Lean suopmelaš dahje fásta Suomas ássi ja máhccamin Supmii olgoriikkas

Suoma riikkavuložis dahje fásta Suomas ássis lea vuoigatvuohta máhccat Supmii maiddái koronavirusepidemiija áigge. Maiddái Suoma riikkavuloža bearašlahtut besset riikii riikkavulošvuođas fuolakeahttá.

Buohkaid Supmii boahttiid gusket ain njoammudávdalága čuovvu geatnegasvuođat ja dearvvašvuođavirgeoapmahaččaid rávvagat.

FINENTRY-bálvalusas oaččut persovnnalaš rávvagiid das, mo don galggat doaibmat. Jus du riikiiboahtin eaktuda koronateastta, oaččut rávvagiid maiddái nuvttá teastta várremii.

Čále sisa FINENTRY-bálvalussii ja deavdde iežat dieđuid juo ovdal Supmii máhccama. FINENTRY-čoahkkáigeasu čájehemiin du telefovnnas dagat riikiiboahtima njuovžilabbon!

Lean boahtimin Supmii turistan

Suoma rádjemearrádusat leat nuppástuvvan. Riikiiboahtimii laktáseaddji rávvagiid ja ráddjehusaid gávnnat Rádjegozáhuslágádusa siidduin.

Buohkaid Supmii boahttiid gusket ain njoammudávdalága čuovvu geatnegasvuođat ja dearvvašvuođavirgeoapmahaččaid rávvagat.

FINENTRY-bálvalusas oaččut persovnnalaš rávvagiid das, mo don galggat doaibmat. Jus du riikiiboahtin eaktuda koronateastta, oaččut rávvagiid maiddái nuvttá teastta várremii.

Čále sisa FINENTRY-bálvalussii ja deavdde iežat dieđuid juo ovdal Supmii máhccama. FINENTRY-čoahkkáigeasu čájehemiin du telefovnnas dagat riikiiboahtima njuovžilabbon!

Lean boahtimin Supmii bargui dahje studeret dahje eará vealtameahttun siva dihte

Suoma rádjemearrádusat leat nuppástuvvan. Riikiiboahtimii laktáseaddji rávvagiid ja ráddjehusaid gávnnat Rádjegozáhuslágádusa siidduin.

Buohkaid Supmii boahttiid gusket ain njoammudávdalága čuovvu geatnegasvuođat ja dearvvašvuođavirgeoapmahaččaid rávvagat.

FINENTRY-bálvalusas oaččut persovnnalaš rávvagiid das, mo don galggat doaibmat. Jus du riikiiboahtin eaktuda koronateastta, oaččut rávvagiid maiddái nuvttá teastta várremii.

Čále sisa FINENTRY-bálvalussii ja deavdde iežat dieđuid juo ovdal Supmii máhccama. FINENTRY-čoahkkáigeasu čájehemiin du telefovnnas dagat riikiiboahtima njuovžilabbon!

Ná sáhtát eastadit koronavirusa leavvama

Fuolat giehta- ja gossanhygieniijas.

Doala áinnas 2 mehtera gaskka eará olbmuide.

Ane ámadeadjomáskka, go it sáhte doallat gaskka.

Jus oaččut dávdamearkkaid, mana koronatestii ja biso muđuid ruovttus dahje orrunsajis.

Sihkkarastot ovttas dorvvolaš mátkki ja orruma Suomas maiddái koronaviruspandemiija áigge!