Palautteiden henkilörekisteri

Finentry-palvelun palautteiden henkilörekisteri InformointiEuroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 (EU tietosuoja-asetus)

Palautteiden henkilörekisteri

1 RekisterinpitäjäNimi:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  
Osoite:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Stenbäckinkatu 9 PL 100, 00029 HUS  
Yhteystiedot:
Puhelinvaihde 09 4711
Kirjaamon telefax 09 471 75500, Kirjaamon sähköposti keskuskirjaamo@hus.fi
Postiosoite:
HUS keskuskirjaamo
PL 200, 00029 HUS  
2 Rekisterin vastuuhenkilöJohtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi
Sähköposti: markku.makijarvi@hus.fi  
3 TietosuojavastaavaHUS keskuskirjaamo
PL 200, 00029 HUS
Sähköposti: eutietosuoja@hus.fi 
4 Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissaHUS keskuskirjaamo
PL 200, 00029 HUS
Sähköposti: eutietosuoja@hus.fi
5 Rekisterin nimiFINENTRY tukipyyntöjen rekisteri                                            
6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusHenkilötietoja kerätään mahdollista yhteydenottoa varten, jos tukipyynnön/palautteen antaja on halunnut, että häneen ollaan yhteydessä.
7 Henkilötietojen käsittelyn perustaRekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (Tietosuoja-asetus 2016/679, artikla 6).
8 Rekisterin tietosisältöHenkilöiltä kerätään seuraavat tiedot:
 • etunimi
 • sukunimi
 • sähköpostiosoite
9 Säännönmukaiset tietolähteetTiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.
10 Henkilötietojen vastaanottajaryhmätRekisteritiedot siirtyvät tukipalvelusta vastaavalle organisaatiolle.
11 Tietojen säännönmukaiset luovutuksetRekisteristä ei luovuteta tietoja säännöllisesti.
12 Tietojen säilytysaikaRekisterin sisältämiä tietoja säilytetään viisi vuotta asiakastietolain nojalla.
13 Rekisteröidyn oikeudetRekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
 • Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin 15 artikla
  • rekisteröity voi tehdä kirjallisen tietopyynnön omista tiedoistaan
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen (16 artikla)
  • rekisteröity voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
 • Oikeus tietojen poistamiseen (17 artikla)
  • rekisteröity voi vaatia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta turhan tai väärän tiedon poistamista
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla)
  • rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti
 • Oikeus vastustaa käsittelyä (21 artikla)
  • rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla)
  • rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti
Edellä mainittuja oikeuksia koskevat hakemukset tai vaatimukset toimitetaan HUSin keskuskirjaamoon kirjeitse.
Osoite: HUS Keskuskirjaamo, PL 200, 00029 HUS.
14 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleEi siirretä.    
15 Rekisterin suojauksen periaatteetA Tietoteknisesti käsiteltävät tiedot
Palautteeseen tallennettuja tietoja on mahdollista päästä näkemään vain tukipalvelun henkilökunta sekä järjestelmän ylläpito-oikeudet omaavat henkilöt, jotka kirjautuvat palveluun henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
B Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista käsittelyä  
16 Oikeus tehdä valitus valvonta-viranomaiselleJokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU tietosuoja- asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.  

Valvontaviranomaisen tiedot:  

Tietosuojavaltuutetun toimisto  

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi