Tilgjengelighetserklæring

FINENTRYs tilgjengelighetserklæring

Nettsiden finentry.fi er underlagt den finske loven om ytelse av digitale tjenester (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019). HUS (Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt / Helsinki University Hospital) er ansvarlig for denne web-tjenesten. Vi ønsker at så mange som mulig kan bruke denne digitale tjenesten.

Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder nettsiden finentry.fi. I erklæringen forteller vi om sidens tilgjengelighetsstatus og hvordan du kan gi oss tilbakemeldinger om tjenestens tilgjengelighet. 

Tilgjengelighetsstatus

Tilgjengeligheten til denne digitale tjenesten er vurdert i desember i 2020 av utvikleren av nettsiden, Into-Digital. Ifølge vurderingen oppfyller siden nivå AA i tilgjengelighetskriteriene som kreves i loven (WCAG 2.1).

Tilbakemeldinger om tilgjengelighet

Vi tar gjerne imot bemerkninger og forbedringsforslag angående sidens tilgjengelighet. Du kan sende tilbakemeldinger per e-post til adressen finentry@hus.fi. Fortell oss hvilken side tilbakemeldingen gjelder (www-adresse) og beskriv problemet så nøyaktig som mulig i meldingen din.

Tilsynsmyndighet

Gi først tilbakemeldinger til nettsidens administrator dersom du oppdager et tilgjengelighetsproblem på siden. Det kan ta 14 dager før du får svar. Dersom du ikke er fornøyd med svaret du får eller du ikke mottar noe svar innen to uker, kan du melde ifra til tilsynsmyndigheten Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På nettstedet til Regionförvaltningsverket i Södra Finland (på svensk eller engelsk) finner du veiledning i hvordan du kan gjøre dette samt en beskrivelse av hvordan saken blir behandlet.

Tilsynsmyndighetenes kontaktopplysninger

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

tlf. 0295 016 000 (sentralbord)

Erklæringen er skrevet den 10.12.2020