Registerbeskrivelse og personvernerklæring

FINENTRY-tjenesten
Informasjon til brukeren 14.12.2020
Europa-parlamentets og -rådets forordning 2016/679 (EUs personvernforordning)

Registerbeskrivelse og personvernerklæring

1 Behandler av personopplysningerTjenesteyteren:
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)
Adresse:
Stenbäckinkatu 9, PL 100, 00029 HUS, Finland
Telefonsentral: +358-9- 4711
E-post: keskuskirjaamo@hus.fi
Postadresse: HUS keskuskirjaamo, PL 200, 00029 HUS, Finland
2 Ansvarlig for personregisteretMarkku Mäkijärvi, ledende overlege
E-post: markku.makijarvi@hus.fi
3 PersonvernansvarligHUS Keskuskirjaamo
PL 200
00029 HUS
E-post: eutietosuoja@hus.fi
4 Kontaktopplysninger for ting som gjelder personregisteretHUS Keskuskirjaamo
PL 200
00029 HUS
E-post: eutietosuoja@hus.fi
5 Personregisterets navnFINENTRY-databasen, hvor Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) opererer som databehandler. De finske driftsenhetene i helsevesenet som har tatt tjenesten i bruk (sykehusregioner eller kommuner) opererer som registeransvarlig når det gjelder veiledning i koronatesting for innreisende til Finland i deres egne regioner.
6 Formålet med behandlingen av personopplysningeneOrganisering av prøvetakingen under COVID-19-pandemien samt informering av personer som reiser inn i landet om instruksjonene til de finske myndighetene.
7 Grunnlaget for behandlingen av personopplysningeneEUs generelle personvernforordning (679/2016):
* artikkel 6 punkt 2c: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige.
* artikkel 6 punkt 1e: Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
* artikkel 9 punkt 2h: Behandlingen er nødvendig for medisinsk diagnostikk.
Finlands lover, www.finlex.fi:
Dataskyddslag (1050/2018) og Lagom smittsamma sjukdomar (1227/2016).
8 Registerets innholdNavn, kjønn, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse, grenseovergangssted, oppholdskommune i Finland, reiseform, navn og fødselsdato på medreisende dersom brukeren også bestiller time til testing av dem. Tjenestens genererte midlertidige personnummer.
9 Informasjonskildene i samsvar med regleneInformasjonskilden er tjenestebrukeren selv (pasienten).
10 Mottakergruppene for personopplysningeneHelsepersonell som jobber i infoen på innreisestedet og på COVID-19-testestasjonene. Smittevernmyndighetene i sykehusdistriktet eller kommunen.
11 Overføring av opplysninger i samsvar med reglenea) Det regionale timebestillingssystemet for koronatesting
b) Laboratoriesystemet som benyttes av testhenvisningens sykehusregion
c) Opplysningene til brukere som har fått en positiv koronatest formidles til smittevernmyndighetene i oppholdskommunens sykehusregion/helsekommune for oppsporing i henholdt til den finske smittevernloven (Lag om smittsamma sjukdomar 1227/2016).
12 Opplysningenes lagringstidOpplysningene i FINENTRY-databasen oppbevares i 12 år og loggdataene knyttet til bruken av den i 12 år (loggdataene som er nevnt i § 5 i den finske loven Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården).
13 Den registrertes rettigheterBrukeren blir informert om bruken av opplysningene i tjenestens brukervilkår, som brukeren mottar ved registreringen i tjenesten.
14 Overføring av opplysninger utenfor EU eller EØS.Ingen overføring.  
15 Prinsippene for vern av registeretA Elektronisk databehandling
Fagpersonalet som lagrer eller bruker opplysningene som brukeren har oppgitt i FINENTRY-tjenesten i testingen benytter sterk autentisering i programmene ved hjelp av helsevesenets egne sikkerhetskort. I sikringen av datatrafikken og databasen knyttet til tjenesten følger vi HUS sine retningslinjer for datasikkerhet og personvern. Med rettighetene i brukerlisensen til databasen begrenser vi innsynsretten til å kun gjelde innsyn i opplysningene til registrerte/pasienter fra den helseenheten det gjelder.
B Manuelt materiell
Det oppstår ingen manuelle materialer i FINENTRY-databasens virksomhet.
16 Retten til å klage til datatilsynetAlle registrerte har rett til å klage til overvåkningsmyndighetene, spesielt i det medlemslandet hvor de har fast bosted eller arbeidsplass eller der det påståtte bruddet har skjedd, dersom den registrerte mener at man bryter EUs personvernforordning i behandlingen av sine egne personopplysninger, likevel uten at dette begrenser andre administrative klagemidler eller rettsvern.
Overvåkningsmyndighetenes opplysninger: Dataombudsmannens byrå
Besøksadresse: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, Finland
Postadresse: PL 800, 00521 Helsinki, Finland
Sentralbord: +358-29- 56 66700
E-post: tietosuoja@om.fi

Oppdatert den 29.11.2020