Mer informasjon om FINENTRY-tjenesten

Formålet med FINENTRY-tjenesten er å gjøre det enklere når man kommer til Finland under koronapandemien.

Det lønner seg å bruke denne tjenesten, for den digitale tjenesten gjør det raskere å reise inn i landet og enklere å komme til gratis koronavirustesting i Finland.

I FINENTRY-tjenesten kan du for eksempel:

  • bestille time for å ta koronavirustest i Finland
  • motta sms med instruksjoner for hvordan du kommer til testen
  • motta svar på koronavirustester per sms.

Vi gjør oppmerksom på at man ikke mottar et eget koronatestbevis fra koronatester som er bestilt gjennom FINENTRY-tjenesten.

Les mer om tjenesten:

I FINENTRY-tjenesten tas det hensyn til forskjellige grupper reisende, som

  • finner eller personer som bor fast i Finland som reiser tilbake til Finland
  • personer som kommer til Finland på grunn av jobb eller studie
  • fritidsreisende

I tillegg tar tjenesten hensyn til forskjellige rutiner avhengig av koronavirussituasjonen i landet man kommer fra og reisens lengde.

Tjenesten er ikke tilgjengelig for transferpassasjerer som fortsetter direkte til et tredje land uten å forlate flyplassen i Helsinki-Vanta.

FINENTRY-tjenesten publiseres gradvis på flere forskjellige språk.

I FINENTRY-tjenesten blir den reisende spurt om eventuelle symptomer som viser til koronavirussmitte samt om grunnleggene opplysninger knyttet til reisen, som for eksempel:

  • avreiseland
  • reisens varighet
  • formålet med reisen

På grunnlag av disse opplysningene vurderer man risikoen for spredning av koronavirus.

I tjenesten får den reisende informasjon om hvilke instruksjoner man må følge når man kommer til Finland. Informasjonen er basert på en tretrinns risikovurdering. Dersom risikoen er lav, trenger man ikke koronavirustesting eller karantene i det hele tatt.

I tjenesten blir man også bedt om å oppgi telefonnummer, antatt oppholdssted i Finland samt innlosjeringstype. Disse opplysningene trenger man for å melde ifra om resultatet på koronavirustesten samt for å gi karanteneinstruksjoner dersom testresultatet er positivt.

Les mer om personvern her.

Gå til FINENTRY-tjenesten her.