Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

FINENTRY er en digital tjeneste som gjør det enklere å reise til Finland og gjennomføre koronatestingen i forbindelse med dette under koronaviruspandemien.

I FINENTRY-tjenesten kan de innreisende

  • undersøke retningslinjene for innreising til Finland allerede før eller under reisen
  • få individuelle instruksjoner for tiltak og ved behov koronatesting
  • bestille time til gratis koronatest som utføres i Finland
  • få instruksjoner for hvordan man kommer til en test
  • motta resultatet av koronavirustester.

Den innreisende kan vise frem hovedsiden på FINENTRY-brukerkontoen sin på telefonen og slik gjøre at det går raskere på grensen når de kommer inn i Finland.

Tjenesten oppdateres etter de finske myndighetenes instruksjoner og gjør at det er enklere å få tak i oppdaterte retningslinjer. Tjenesten fungerer gjennom en nettleser, og bruken av den er frivillig og gratis.

Du kommer inn i FINENTRY-tjenesten her.

Retningslinjene for reisende oppdateres for hvert land etter utbredelse av koronaviruset og smitterisiko. Du kan kontrollere retningslinjene her.

Det er tillatt å reise til Finland fra EU- og Schengen-land. Reiserestriksjonene fortsetter for de fleste andre landene.

Forpliktelsene i henhold til smittevernsloven og helsemyndighetenes instruksjoner gjelder fortsatt alle personer som kommer til Finland.

I FINENTRY-tjenesten får du personlige instruksjoner om hva du skal gjøre.
Dersom innreisen din krever at du tar en koronatest, får du også retningslinjer for hvordan du skal bestille en gratis test.

Logg deg på FINENTRY-tjenesten og fyll ut opplysningene dine allerede før du kommer tilbake til Finland. Når du viser frem FINENTRY-sammendraget på telefonen din, går innreisen raskere!

Koronatestresultatet fra avreiselandet må være negativt og høyest 72 timer gammelt. Beviset må også inneholde navnet og fødselsdatoen til den testede, den diagnostiske metoden som er brukt i testingen, testetiden og laboratoriet, helsemyndighetene eller en annen nasjonal myndighet som har gitt beviset.

Tiden regnes fra man kommer inn i landet.

Den negative koronatesten, som transportselskapet krever bevis på, må være tatt tidligst 72 timer før man går ombord i flyet eller fergen som går til Finland.

Du trenger ikke å ta koronatest når du kommer til Finland dersom du har bevis på at du har fått begge dosene av koronavaksinen, og det er minst to uker siden du fikk den siste vaksinen. I FINENTRY-tjenesten får du personlige instruksjoner om hva du skal gjøre. Nærmere instruksjonerReising og koronaviruspandemien (THL). 

Dersom du har bevis på at du har hatt covid-19 tidligere, trenger du ikke å gå til koronavirustest eller i selvpålagt karantene i Finland. Beviset på at man har hatt covid-19 må inneholde personens navn og fødselsdato, bevisets utstedelsessted og -dato samt legens underskrift og stempel eller en annen tilsvarende bekreftelse. I dette tilfellet må utvinning fra COVID-19 sykdommen ha skjedd for mindre enn 6 måneder siden.

Dersom en koronavirustest som er tatt i Finland viser seg å være positiv, ringer en helsearbeider fra smittevernsenheten i oppholdskommunen din deg og forteller hva du skal gjøre.

FINENTRY-tjenesten er beregnet for reisende som kommer til Finland, og man mottar ikke egne koronatestbevis fra koronatester som er bestilt gjennom tjenesten. Før du reiser til utlandet, kan du bestille en koronavirustest hos en privat helsetjenesteyter og be om koronatestbeviset du trenger for å reise.

I tjensten Koronatietoni.fi kan man gratis laste ned et bevis på engelsk på negativt resultat av en koronatest som er tatt i sykehusregionene HUS, Kymsote, Eksote eller Norra Österbottens sykehusdistrikt. Tjenesten er beregnet for finske statsborgere, og bruken krever sterk autentisering med bank-ID eller mobilsertifikat.

FINENTRYs tidspunkter for testing oppdateres i tjenesten ca 7 dager på forhånd, så du kan bestille time tidligst en uke på forhånd.

Ja, en koronatest som bestilles gjennom FINENTRY-tjenesten og uføres i Finland er gratis. 

Man finner FINENTRY-koronatestestasjoner på flere forskjellige steder i Finland. Vi gjør likevel oppmerksom på at ikke alle kommunene har FINENTRY-koronatestestasjoner. I FINENTRY-tjenesten får du personlige instruksjoner om hvordan du skal gjøre