Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Retningslinjene for reisende oppdateres for hvert land etter utbredelse av koronaviruset og smitterisiko. Du kan kontrollere retningslinjene her.

Koronatestresultatet fra avreiselandet må være negativt og høyest 72 timer gammelt. Beviset må også inneholde navnet og fødselsdatoen til den testede, den diagnostiske metoden som er brukt i testingen, testetiden og laboratoriet, helsemyndighetene eller en annen nasjonal myndighet som har gitt beviset.

Tiden regnes fra man kommer inn i landet.

På dette tidspunktet gjelder de samme retningslinjene for innreisende som har fått koronavaksinen som for personer som ikke er vaksinert. I FINENTRY-tjenesten får du personlige instruksjoner for hvordan du skal gå frem.

Dersom du har bevis på at du har hatt covid-19 tidligere, trenger du ikke å gå til koronavirustest eller i selvpålagt karantene i Finland. Beviset på at man har hatt covid-19 må inneholde personens navn og fødselsdato, bevisets utstedelsessted og -dato samt legens underskrift og stempel eller en annen tilsvarende bekreftelse. I dette tilfellet må utvinning fra COVID-19 sykdommen ha skjedd for mindre enn 6 måneder siden.

Dersom en koronavirustest som er tatt i Finland viser seg å være positiv, ringer en helsearbeider fra smittevernsenheten i oppholdskommunen din deg og forteller hva du skal gjøre.

FINENTRY-tjenesten er beregnet for reisende som kommer til Finland, og man mottar ikke egne koronatestbevis fra koronatester som er bestilt gjennom tjenesten. Før du reiser til utlandet, kan du bestille en koronavirustest hos en privat helsetjenesteyter og be om koronatestbeviset du trenger for å reise.

I web-tjensten Koronatietoni.fi kan man laste ned et gratis bevis på engelsk fra en koronatest med negativt resultat som er tatt av HUS eller Kymsote. Tjenesten er beregnet for finske statsborgere, og bruken krever sterk autentisering med bank-ID eller mobilsertifikat.