Velg det alternativet som beskriver din situasjon nedenfor:

Finske statsborgere eller personer som bor fast i Finland har alltid rett til å komme tilbake til Finland, også under koronavirusepidemien. Også familiemedlemmene til finske statsborgere kan komme inn i landet uavhengig av nasjonalitet.

For å hindre utbredelsen av koronaviruset i Finland benytter vi bl.a. følgende tiltak for personer som reiser inn i landet:

 • koronavirustesting
 • selvpålagt karantene
 • karantene som er pålagt av myndighetene.

Behovet for disse blir vurdert for hver enkelte innreisende.

Retningslinjene knyttet til koronavirustesting og selvpålagt karantene er basert på risikovurdering, som påvirkes av:

 • situasjonen for koronavirusepidemien i landet man kommer fra
 • reisens formål og varighet
 • eventuelle symptomer.

Koronavirustesting og selvpålagt karantene er ikke nødvendig dersom du kommer til Finland fra et land med liten utbredelse av koronaviruset. Her finner du en oppdatert liste over disse landene.

I FINENTRY-tjenesten får du personlige instruksjoner for hvordan du skal gå frem.

Mer informasjon om FINENTRY-tjenesten.
Mer informasjon om koronavirustesting og selvpålagt karantene.

De finske grensebestemmelsene er endret. Instruksjoner og begrensninger knyttet til innreise i Finland finner du på nettsiden til de finske grensemyndighetene Gränsbevakningsväsendet.

For å hindre utbredelsen av koronaviruset i Finland benytter vi bl.a. følgende tiltak for personer som reiser inn i landet:

 • koronavirustesting
 • selvpålagt karantene
 • karantene som er pålagt av myndighetene.

Behovet for disse blir vurdert for hver enkelte innreisende.

Koronavirustesting og selvpålagt karantene er ikke nødvendig dersom du kommer til Finland fra et land med liten utbredelse av koronaviruset. Her finner du en oppdatert liste over disse landene.

Retningslinjene knyttet til koronavirustesting og selvpålagt karantene er basert på risikovurdering, som påvirkes av:

 • situasjonen for koronavirusepidemien i landet man kommer fra
 • reisens formål og varighet
 • eventuelle symptomer.

I FINENTRY-tjenesten får du personlige instruksjoner for hvordan du skal gå frem.

Mer informasjon om FINENTRY-tjenesten.
Mer informasjon om koronavirustesting og selvpålagt karantene.

De finske grensebestemmelsene er endret. Instruksjoner og begrensninger knyttet til innreise i Finland finner du på nettsiden til de finske grensemyndighetene Gränsbevakningsväsendet.

For å hindre utbredelsen av koronaviruset i Finland benytter vi bl.a. følgende tiltak for personer som reiser inn i landet:

 • koronavirustesting
 • selvpålagt karantene
 • karantene som er pålagt av myndighetene.

Behovet for disse blir vurdert for hver enkelte innreisende.

Retningslinjene knyttet til koronavirustesting og selvpålagt karantene er basert på risikovurdering, som påvirkes av:

 • situasjonen for koronavirusepidemien i landet man reiser fra
 • reisens formål og varighet
 • eventuelle symptomer.

I FINENTRY-tjenesten får du personlige instruksjoner for hvordan du skal gå frem.

Mer informasjon om FINENTRY-tjenesten.
Mer informasjon om koronavirustesting og selvpålagt karantene.

Jeg er finsk eller bor fast i Finland og kommer hjem fra utlandet

Finske statsborgere eller personer som bor fast i Finland har alltid rett til å komme tilbake til Finland, også under koronavirusepidemien. Også familiemedlemmene til finske statsborgere kan komme inn i landet uavhengig av nasjonalitet.

For å hindre utbredelsen av koronaviruset i Finland benytter vi bl.a. følgende tiltak for personer som reiser inn i landet:

 • koronavirustesting
 • selvpålagt karantene
 • karantene som er pålagt av myndighetene.

Behovet for disse blir vurdert for hver enkelte innreisende.

Retningslinjene knyttet til koronavirustesting og selvpålagt karantene er basert på risikovurdering, som påvirkes av:

 • situasjonen for koronavirusepidemien i landet man kommer fra
 • reisens formål og varighet
 • eventuelle symptomer.

Koronavirustesting og selvpålagt karantene er ikke nødvendig dersom du kommer til Finland fra et land med liten utbredelse av koronaviruset. Her finner du en oppdatert liste over disse landene.

I FINENTRY-tjenesten får du personlige instruksjoner for hvordan du skal gå frem.

Mer informasjon om FINENTRY-tjenesten.
Mer informasjon om koronavirustesting og selvpålagt karantene.

Jeg kommer til Finland som turist

De finske grensebestemmelsene er endret. Instruksjoner og begrensninger knyttet til innreise i Finland finner du på nettsiden til de finske grensemyndighetene Gränsbevakningsväsendet.

For å hindre utbredelsen av koronaviruset i Finland benytter vi bl.a. følgende tiltak for personer som reiser inn i landet:

 • koronavirustesting
 • selvpålagt karantene
 • karantene som er pålagt av myndighetene.

Behovet for disse blir vurdert for hver enkelte innreisende.

Koronavirustesting og selvpålagt karantene er ikke nødvendig dersom du kommer til Finland fra et land med liten utbredelse av koronaviruset. Her finner du en oppdatert liste over disse landene.

Retningslinjene knyttet til koronavirustesting og selvpålagt karantene er basert på risikovurdering, som påvirkes av:

 • situasjonen for koronavirusepidemien i landet man kommer fra
 • reisens formål og varighet
 • eventuelle symptomer.

I FINENTRY-tjenesten får du personlige instruksjoner for hvordan du skal gå frem.

Mer informasjon om FINENTRY-tjenesten.
Mer informasjon om koronavirustesting og selvpålagt karantene.

Jeg kommer til Finland for å jobbe eller studere eller av en annen nødvendig årsak

De finske grensebestemmelsene er endret. Instruksjoner og begrensninger knyttet til innreise i Finland finner du på nettsiden til de finske grensemyndighetene Gränsbevakningsväsendet.

For å hindre utbredelsen av koronaviruset i Finland benytter vi bl.a. følgende tiltak for personer som reiser inn i landet:

 • koronavirustesting
 • selvpålagt karantene
 • karantene som er pålagt av myndighetene.

Behovet for disse blir vurdert for hver enkelte innreisende.

Retningslinjene knyttet til koronavirustesting og selvpålagt karantene er basert på risikovurdering, som påvirkes av:

 • situasjonen for koronavirusepidemien i landet man reiser fra
 • reisens formål og varighet
 • eventuelle symptomer.

I FINENTRY-tjenesten får du personlige instruksjoner for hvordan du skal gå frem.

Mer informasjon om FINENTRY-tjenesten.
Mer informasjon om koronavirustesting og selvpålagt karantene.

Slik kan du hindre spredningen av koronaviruset

Sørg for god hånd- og hostehygiene.

Hold minst 2 meters avstand til andre personer.

Bruk ansiktsmaske når du ikke kan holde avstand.

Gå til koronatest og hold deg ellers hjemme eller på bostedet ditt dersom du får symptomer.

Sammen kan vi skape en sikker reise og et trygt opphold i Finland også under koronaviruspandemien!