Velg det alternativet som beskriver din situasjon nedenfor:

Finske statsborgere eller personer som bor fast i Finland har alltid rett til å komme tilbake til Finland, også under koronavirusepidemien. Også familiemedlemmene til finske statsborgere kan komme inn i landet uavhengig av nasjonalitet.

Forpliktelsene i henhold til smittevernsloven og helsemyndighetenes instruksjoner gjelder fortsatt alle personer som kommer til Finland.

I FINENTRY-tjenesten får du personlige instruksjoner om hva du skal gjøre.
Dersom innreisen din krever at du tar en koronatest, får du også retningslinjer for hvordan du skal bestille en gratis test.

Logg deg på FINENTRY-tjenesten og fyll ut opplysningene dine allerede før du kommer tilbake til Finland. Når du viser frem FINENTRY-sammendraget på telefonen din, går innreisen raskere!

De finske grensebestemmelsene er endret. Instruksjoner og begrensninger knyttet til innreise i Finland finner du på nettsiden til de finske grensemyndighetene Gränsbevakningsväsendet.

Forpliktelsene i henhold til smittevernsloven og helsemyndighetenes instruksjoner gjelder fortsatt alle personer som kommer til Finland.

I FINENTRY-tjenesten får du personlige instruksjoner om hva du skal gjøre.
Dersom innreisen din krever at du tar en koronatest, får du også retningslinjer for hvordan du skal bestille en gratis test.

Logg deg på FINENTRY-tjenesten og fyll ut opplysningene dine allerede før du kommer tilbake til Finland. Når du viser frem FINENTRY-sammendraget på telefonen din, går innreisen raskere!

De finske grensebestemmelsene er endret. Instruksjoner og begrensninger knyttet til innreise i Finland finner du på nettsiden til de finske grensemyndighetene Gränsbevakningsväsendet.

Forpliktelsene i henhold til smittevernsloven og helsemyndighetenes instruksjoner gjelder fortsatt alle personer som kommer til Finland.

I FINENTRY-tjenesten får du personlige instruksjoner om hva du skal gjøre.
Dersom innreisen din krever at du tar en koronatest, får du også retningslinjer for hvordan du skal bestille en gratis test.

Logg deg på FINENTRY-tjenesten og fyll ut opplysningene dine allerede før du kommer tilbake til Finland. Når du viser frem FINENTRY-sammendraget på telefonen din, går innreisen raskere!

Jeg er finsk eller bor fast i Finland og kommer hjem fra utlandet

Finske statsborgere eller personer som bor fast i Finland har alltid rett til å komme tilbake til Finland, også under koronavirusepidemien. Også familiemedlemmene til finske statsborgere kan komme inn i landet uavhengig av nasjonalitet.

Forpliktelsene i henhold til smittevernsloven og helsemyndighetenes instruksjoner gjelder fortsatt alle personer som kommer til Finland.

I FINENTRY-tjenesten får du personlige instruksjoner om hva du skal gjøre.
Dersom innreisen din krever at du tar en koronatest, får du også retningslinjer for hvordan du skal bestille en gratis test.

Logg deg på FINENTRY-tjenesten og fyll ut opplysningene dine allerede før du kommer tilbake til Finland. Når du viser frem FINENTRY-sammendraget på telefonen din, går innreisen raskere!

Jeg kommer til Finland som turist

De finske grensebestemmelsene er endret. Instruksjoner og begrensninger knyttet til innreise i Finland finner du på nettsiden til de finske grensemyndighetene Gränsbevakningsväsendet.

Forpliktelsene i henhold til smittevernsloven og helsemyndighetenes instruksjoner gjelder fortsatt alle personer som kommer til Finland.

I FINENTRY-tjenesten får du personlige instruksjoner om hva du skal gjøre.
Dersom innreisen din krever at du tar en koronatest, får du også retningslinjer for hvordan du skal bestille en gratis test.

Logg deg på FINENTRY-tjenesten og fyll ut opplysningene dine allerede før du kommer tilbake til Finland. Når du viser frem FINENTRY-sammendraget på telefonen din, går innreisen raskere!

Jeg kommer til Finland for å jobbe eller studere eller av en annen nødvendig årsak

De finske grensebestemmelsene er endret. Instruksjoner og begrensninger knyttet til innreise i Finland finner du på nettsiden til de finske grensemyndighetene Gränsbevakningsväsendet.

Forpliktelsene i henhold til smittevernsloven og helsemyndighetenes instruksjoner gjelder fortsatt alle personer som kommer til Finland.

I FINENTRY-tjenesten får du personlige instruksjoner om hva du skal gjøre.
Dersom innreisen din krever at du tar en koronatest, får du også retningslinjer for hvordan du skal bestille en gratis test.

Logg deg på FINENTRY-tjenesten og fyll ut opplysningene dine allerede før du kommer tilbake til Finland. Når du viser frem FINENTRY-sammendraget på telefonen din, går innreisen raskere!

Slik kan du hindre spredningen av koronaviruset

Sørg for god hånd- og hostehygiene.

Hold minst 2 meters avstand til andre personer.

Bruk ansiktsmaske når du ikke kan holde avstand.

Gå til koronatest og hold deg ellers hjemme eller på bostedet ditt dersom du får symptomer.

Sammen kan vi skape en sikker reise og et trygt opphold i Finland også under koronaviruspandemien!