Slik kan du hindre spredningen av koronaviruset

Sørg for god hånd- og hostehygiene.

Hold minst 2 meters avstand til andre personer.

Bruk ansiktsmaske når du ikke kan holde avstand.

Gå til koronatest og hold deg ellers hjemme eller på bostedet ditt dersom du får symptomer.

Sammen kan vi skape en sikker reise og et trygt opphold i Finland også under koronaviruspandemien!