Juurdepääsetavuse avaldus

FINENTRY juurdepääsetavuse avaldus

Veebisaiti finentry.fi reguleerib digitaalteenuste osutamise seadus (306/2019). Selle veebiteenuse eest vastutab HUS (Helsingi ja Uusimaa tervishoiupiirkond / Helsinki University Hospital). Soovime, et digitaalteenust saaksid kasutada võimalikult paljud inimesed.

Käesolev juurdepääsetavuse avaldus puudutab saiti finentry.fi. Räägime selles avalduses juurdepääsetavuse olukorrast ja sellest, kuidas teil on võimalik saata meile tagasisidet teenuse juurdepääsetavuse kohta. 

Juurdepääsetavuse olukord

Nimetatud digiteenuse juurdepääsetavust hindas veebisaidi arendaja Into-Digital detsembris 2020. Hindamise järgi täidab sait seaduses nõutud AA-taseme juurdepääsetavuse nõuded (WCAG 2.1).

Tagasiside juurdepääsetavuse kohta

Võtame meelsasti vastu tähelepanekuid ja parandusettepanekuid saidi juurdepääsetavuse kohta. Te võite saata tagasisidet e-posti aadressile finentry@hus.fi. Selgitage oma sõnumis, millist lehte tagasiside puudutab (veebiaadress), ning kirjeldage probleemi võimalikult täpselt.

Järelevalveasutus

Kui märkate saidil juurdepääsetavusega seotud probleeme, saatke tagasisidet kõigepealt veebihaldurile. Vastuse saamine võib võtta 14 päeva. Kui saadud vastus ei rahulda teid või kui te ei saa vastust kahe nädala jooksul, võite teatada sellest Lõuna-Soome piirkondlikule haldusasutusele (Etelä-Suomen aluehallintovirasto). Haldusasutuse veebilehel selgitatakse, kuidas teate võib saata ja kuidas asja käsitletakse.

Järelevalveasutuse kontaktandmed

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

tel 0295 016 000 (üldnumber)

Avaldus on koostatud 10.12.2020