Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

FINENTRY on veebibrauseri kaudu kasutatav digitaalne teenus, mis hõlbustab Soome reisimist ja riiki sisenemisega seotud koroonatestimist koroonapandeemia ajal.

Teenuses oleva FINENTRY küsimustiku abil antakse riiki sisenejale tema enda olukorra ning kehtivate ametlike juhiste alusel isiklik soovitus selle kohta, kas koroonatest on vajalik, ja kui see on vajalik, kui mitu proovi ja millal need tuleb anda.

Nendes tervishoiupiirkondades, kus FINENTRY teenus on võetud kasutusele, saab riiki siseneja vajaduse korral broneerida iseteeninduses aja koroonatestile – või koostada proovivõtutaotluse piiripunktis tehtava testi jaoks, nii et piiripunktis ei ole vaja oodata tervisenõustamispunkti järjekorras.

FINENTRY teenuses töödeldakse isikuandmeid kahel erineval eesmärgil:

 1. Patsiendi ravi (Patsiendiregister)

  Proovivõtt on oma iseloomult patsiendi ravimine, ning proovivõtu teostamiseks vajalikud andmed (kaasa arvatud broneerimisandmed) on patsiendiandmed. Need kuuluvad patsienti raviva tervishoiuasutuse patsiendiregistrisse.

  Patsiendiregistri vastutav töötleja on see tervishoiuasutus, mille nimel proovivõtt teostatakse. Maale sisenemise kohas ja viibimiskohas võetud proovide vastutav töötleja ei ole tingimata üks ja sama.

 2. Nakkuste jälitus (Juhtumipõhine register)

  Nakkuste jälitus põhineb nakkushaiguste seadusel, mille § 39 alusel on võimalik koguda ja töödelda haigestunute ja kontaktseteks kahtlustatavate isikute andmeid. Need kuuluvad nakkuste jälitamise eest vastutava tervishoiupiirkonna juhtumipõhisesse registrisse.

  Juhtumipõhise registri vastutav töötleja on tervishoiupiirkond, mille piirkonnas asub sissesõitja sisenemispunkt või kus sissesõitja mingil ajal viibib.

  Juhtumipõhiste registrite andmed liiguvad ühest tervishoiupiirkonnast teise automaatselt seoses sissesõitja liikumisega.

  Tervishoiupiirkond vastutab oma piirkonnas selle eest, et andmeid edastatakse piisavas koguses valdadele, kui need tegelevad iseseisvalt nakkuste jälitamisega.

HUS on FINENTRY teenuses muude kui enda registrite isikuandmete volitatud töötleja.

Andmekaitsealastes õigusnormides ettenähtud patsiendiregistri teave on kättesaadav iga vastutava töötleja veebilehel. Võtke oma andmete kontrollimiseks ühendust selle tervishoiupiirkonnaga, kes organiseeris proovivõtu.