Küsimused ja vastused

Küsimused ja vastused

Juhiseid reisijatele värskendatakse riikide lõikes koroonaviiruse leviku ja nakatumisriski alusel. Juhiseid võib vaadata siit.

Lähteriigis tehtud koroonatesti tulemus peab olema negatiivne ja mitte vanem kui 72 tundi. Tõendist peab selguma testitud isiku nimi ja sünniaeg, testimisel kasutatud diagnostiline meetod, testimise aeg ning tõendi väljastanud laboratoorium või tervishoiuasutus või muu riigiasutus.

Aega arvestatakse riiki sisenemisest.

Veoettevõtte nõutud tõend negatiivse koroonatesti kohta peab olema väljastatud mitte varem kui 72 tundi enne Soome saabuvale lennukile või laevale minemist.

Koroonavaktsiini saanud sissesõitjatele kehtivad praegu samad juhised kui vaktsineerimata isikutele. Te saate FINENTRY teenuse kaudu isiklikud juhised, kuidas tegutseda.

Kui teil on tõend varem läbipõetud covid-19 haiguse kohta, ei pea te tegema koroonatesti ega jääma eneseisolatsiooni Soomes. Läbipõetud covid-19 haiguse kohta väljastatud tõend peaks sisaldama isiku nime ja sünniaja, tõendi väljastamise koha ja kuupäeva ning arsti allkirja ja pitseri või muu sarnase kinnituse. Sel juhul peab COVID-19 haigus olema läbipõetud vähem kui 6 kuud tagasi.

Kui Soomes tehtud koroonatest osutub positiivseks, helistab viibimiskoha nakkushaiguste üksuse töötaja teile ja edastab tegutsemisjuhised.

FINENTRY teenus on mõeldud reisijatele, kes tulevad Soome, ja teenuse kaudu broneeritud koroonatesti kohta ei väljastata eraldi tõendit. Enne välismaale reisimist võite broneerida aja koroonatestile erasektori tervishoiuteenuste pakkujatelt ja paluda reisimiseks vajaliku koroonatesti tõendi väljastamist.

Helsingi ja Uusimaa, Kymenlaakso, Lõuna-Karjala või Põhja-Pohjanmaa tervishoiupiirkonna tehtud koroonatesti negatiivse tulemuse kohta saab alla laadida tasuta ingliskeelse tõendi teenuse Koronatietoni.fi kaudu. Teenus on mõeldud Soome kodanikele ja selle kasutamiseks on vajalik tugev autentimine panga kasutajakoodide või mobiil-ID abil.

FINENTRY proovivõtuajad värskendatakse teenuses umbes 7 päeva varem, nii et saate broneerida aja kuni nädal aega ette.